Telemedieret holdtræning for patienter med svær og meget svær KOL

En del patienter med svær og meget svær KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) takker nej til at deltage i fysisk træning uden for hjemmet. Som følge af dette kan deres funktionsniveau falde, de får sværere ved at klare dagligdags gøremål og de kan blive genindlagt.

For at muliggøre holdtræning for denne gruppe patienter er telemedieret, superviseret holdtræning i eget hjem blevet udviklet og praktiseres forskellige steder i landet.

Den overordnede teoretiske tilgang til telemedieret holdtræning er Kritisk Psykologisk Praksisforskning og Science and Technology Studies, herunder Aktør-Netværksteori.

MÅL

Målet med ph.d.-projektet er at undersøge, hvad telemedieret holdtræning betyder for patienter med svær KOL og deres pårørende i hverdagen samt for de sundhedsprofessionelles praksis:

  • Patienten: Hvilken betydning har træningstilbuddet for den daglige livsførelse, og hvilken rolle spiller træningen i patientens fysiske aktivitet – også efter træningstilbuddet ophører?
  • Den pårørende: Hvilken betydning har træningstilbuddet for deres rolle, opgaver og relation til patienten?
  • De sundhedsprofessionelle: Hvilken betydning har træningstilbuddet for deres arbejde med patientgruppen?

Kathrine Rayce Jane Clemensen

DATO

Start: august 2015
Slut: 2019

Projektet er et ph.d.-projekt af Kathrine Rayce.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet er finansieret med støtte fra Trefor, Lungeforeningen og CoLab Denmark.

KONTAKT

Kathrine Rayce

Kathrine Rayce

Ph.D.-studerende | (+45) 2925 0807 | [email protected]

Jane Clemensen

Jane Clemensen

Klinisk forskningsleder | (+45) 3057 6717 | [email protected]