Telemedieret træning for patienter med meget svær KOL set i et hverdagsperspektiv

En del patienter med meget svær Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) takker nej til at deltage i fysisk træning uden for hjemmet. Som følge af dette kan deres funktionsniveau falde, de får sværere ved at klare dagligdags gøremål, og de kan blive genindlagt.

For at muliggøre træning for denne gruppe patienter er telemedieret holdtræning i eget hjem superviseret af en fysioterapeut blevet udviklet og praktiseres forskellige steder i landet.

Den overordnede teoretiske tilgang i forskningsprojektet er Kritisk Psykologi og Science and Technology Studies.

MÅL

Målet med ph.d.-projektet er at undersøge, hvad telemedieret træning betyder for patienter med meget svær KOL og deres pårørende i hverdagen samt for fysioterapeuternes praksis:

  • Patienten: Hvordan bliver træningstilbuddet en del af den daglige livsførelse?
  • Den pårørende: Hvilken betydning har træningstilbuddet for deres rolle, opgaver og relation til patienten?
  • Fysioterapeuterne: Hvad sker der med træningstilbuddet, når den medieres af en teknologi og hvilken betydning får det for fysioterapeuternes arbejde med patienterne?

Kathrine Rayce Jane Clemensen

DATO

Start: august 2015
Slut: 2019

Projektet er et ph.d.-projekt af Kathrine Rayce.

EKSTERN FINANSIERING

Telemedieret træning for patienter med meget svær KOL set i et hverdagsperspektiv, Telemedieret træning for patienter med meget svær KOL set i et hverdagsperspektiv, Telemedieret træning for patienter med meget svær KOL set i et hverdagsperspektiv, Telemedieret træning for patienter med meget svær KOL set i et hverdagsperspektiv, Telemedieret træning for patienter med meget svær KOL set i et hverdagsperspektiv, Telemedieret træning for patienter med meget svær KOL set i et hverdagsperspektiv

Projektet er finansieret med støtte fra Region Syddanmark, Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet, Tunstall, Lungeforeningen og CoLab Denmark.

KONTAKT

Kathrine Rayce

Kathrine Rayce

Ph.D.-studerende | (+45) 2925 0807 | [email protected]

Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

Samfundsvidenskabelig forskningsleder | (+45) 3058 6477 | [email protected]