Skip til primært indhold

Business case på KOL-kuffert

Fra 2009-2012 har Odense Universitetshospital (OUH) arbejdet systematisk med udvikling og afprøvning af et grundlæggende nyt behandlingsregime for en række akut indlagte patienter, hvor en del af indlæggelsen på hospitalet erstattes med en ”indlæggelse” i eget hjem understøttet af telemedicinske løsninger.

PROJEKTPERIODE

Start: 1. februar 2009
Slut: 1. januar 2012

MÅL

Formålet med projektet var:

  • at frembringe et økonomisk beslutningsgrundlag for beslutningstagerne på OUH og i Region Syddanmark
  • at sikre, at projektet fører til målbare effekter ved at følge op på økonomiske og kvalitative gevinster
  • at give processtyring gennem brugen af projektledelsesværkstøjer, såsom interessentanalyse, risici-analyse, milepælsplan og implementeringsstrategi.

Det nye behandlingsregime er i første omgang blevet udviklet, afprøvet og behandlingsmæssigt valideret på KOL-patienter med akutte forværringer på medicinsk afdeling M på OUH i Svendborg.

RESULTATER

I projektet fik udvalgte KOL-patienter etableret en KOL-kuffert, som muliggjorde direkte kontakt til hospitalet. I ”kufferten” var indbygget webkamera, mikrofon, samt måleudstyr i form af spirometer og pulsoximeter. Patienterne oplevede en større grad af tryghed ved at have en kuffert i hjemmet. Kufferten var med til at bringe sygehuset og derved trygheden tættere på hjemmet.

Iben Fasterholdt

Iben Fasterholdt

Seniorforsker, ph.d.

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2979 6704
APPFWU02V