Skip til primært indhold

Midler til forskningsprojekter

CIMT-forskeren Dorthe Boe Danbjørg og de respektive projektgrupper har fået bevilget penge til ikke mindre end tre forskningsprojekter på Odense Universitetshospital.

– 200.000 kroner til projektet Can home-based Patient Reported Outcome reporting on Adverse effects in outpatient Chemotherapy Treated patients serve as a tool for clinical decision making? fra Patient Reported Outcomes (PRO)-puljen på OUH.

Projektets formål er at undersøge, om man kan bruge patienters egne indrapporterede data (PRO) om bivirkninger som et klinisk værktøj til at optimere ambulant kemoterapibehandling. Det er nyt, at patienter selv systematisk kan registrere bivirkninger. Projektet vil derfor bidrage til at øge forståelsen af, om systematisk registrering af bivirkninger kan optimere dosistilpasning i forbindelse med kemoterapibehandling samt nedsætte antallet af aflyste kemoterapibehandlinger (grundet bivirkninger) – og dermed minimere udgifterne til medicinspild.

Projektet gennemføres på Hæmatologisk afdeling, Odense Universitetshospital og forventes at starte i begyndelsen af 2018.

Ud over Dorthe Boe Danbjørg består projektgruppen af:

  • Professor og Forskningsleder Niels Abildgaard, Hæmatologisk afdeling, OUH
  • Ass. Professor Henrik Frederiksen, Hæmatologisk afdeling, OUH
  • Jon Anton Sigurjónsson, PRO-konsulent, Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse, OUH
  • Henrik Eshøj, PhD, Projektleder i Quality of Life Research Center OUH, Hæmatologisk afdeling, OUH

– 536.850 kroner til projektet Caregivers and Cancer fordelt på hhv. 229.500 kroner fra Eliteforskningscenteret AgeCare på Onkologisk Afdeling: Academy of Geriatric Cancer Research og 307.350 kroner fra Novo Nordisk Fonden.

Projektets formål er at afdække behovet for støtte til pårørende til patienter med kræft i et ambulant forløb. På baggrund af den viden skal der udvikles og testes en intervention til støtte til pårørende. Projektet er et Participatory Design studie, hvor de pårørende vil være involveret i at udvikle interventionen.

Projektet gennemføres på Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital. Projektets dataindsamling er netop startet, og de næste måneder gennemføre fremtidsværksted for at udvikle en intervention til støtte for pårørende. Det forventes at kunne afprøves til efteråret.

Ud over Dorthe Boe Danbjørg består projektgruppen af:

  • Lektor og Klinisk Sygeplejeforsker Karin Dieperink, Onkologisk afdeling, OUH
  • Udviklingssygeplejerske Rasmus Skøtt, Onkologisk afdeling, OUH
  • Klinisk sygeplejespecialist Pia Krause Møller, Onkologisk afdeling, OUH
  • Sygeplejerske Nina Andersen, Onkologisk afdeling, OUH
  • Sygeplejerske Carina Ingemann, Hæmatologisk afdeling

– 266.000 kroner til projektet Video consultations in haematology treatment from the perspective of patients and healthcare professionals – a Danish qualitative study fra Novo Nordisk Fonden.

Projektets formål er at undersøge, hvordan sundhedsprofessionelle og patienter oplever brugen af videokonsultation i stedet for et face-to-face møde.

Projektet gennemføres på Hæmatologisk afdeling, Odense Universitetshospital. Dataindsamling er netop startet og forventes færdig i foråret 2018.

Ud over Dorthe Boe Danbjørg består projektgruppen af projektsygeplejerske Nina Primholdt Christensen.

APPFWU01V