Skip til primært indhold

Økonomisk analyse af HEART Intervention

Infektionsmedicinsk afdeling Q på Aarhus Universitetshospital har udviklet en holistisk intervention (The HEART intervention) til hiv-smittede for at hjælpe dem til at finde egne ressourcer og handlemuligheder, så de kan genvinde balancen med en kronisk sygdom, herunder øge den enkeltes evne til at håndtere dagligdagens udfordringer og nedsætte risikoen for stress og depression.

PROJEKTPERIODE

Start: 2016
Slut: Februar 2020

MÅL

I 2014-2015 gennemførtes en randomiseret undersøgelse af projektet. Aarhus Universitetshospital belyste de kliniske effekter, mens CIMT’s opgave var at gennemføre den økonomiske analyse af projektet. Derfor har vi udarbejdet en undersøgelse af de ressourcemæssige effekter af interventionen, dvs. omkostningerne ved at tilbyde patienterne denne intervention og effekten på patienternes forbrug af sundhedsydelser i sundhedssektoren.

Desuden har vi belyst, om interventionen har samfundsøkonomiske konsekvenser i form af ændret tilknytning til arbejdsmarkedet. Den økonomiske analyse anlagde således et bredt samfundsperspektiv.

RESULTATER

Resultaterne indikerer, at det er muligt at levere en ekstra helhedsorienteret service for HIV-smittede patienter til nogenlunde samme pris som ambulante standardbesøg.

Læs den fulde projektrapport.

Læs artiklen “Cost analysis of a mind–body intervention compared to usual hospital-based outpatient visits in HIV-infected individuals: a feasibility study”.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet blev finansieret af Gilead.

Iben Fasterholdt

Iben Fasterholdt

Seniorforsker, ph.d.

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2979 6704
APPFWU02V