Skip til primært indhold

RoOS – et ressource- og opgavestyringssystem

RoOS er et ressource- og opgavestyringssystem, der sikrer overblik og styring af opgaveflowet mellem de forskellige personer på en afdeling.

PROJEKTPERIODE

Start: januar 2015
Slut: december 2016

I RoOS kan opgaver oprettes automatisk, fx når patienten ankommer, og der kan oprettes specifikke opgaver, som kommunikeres digitalt til afdelingens personale.

MÅL

Målet med projektet var at effektivisere opgavefordelingen i afdelingen og derved nedbringe antallet af forstyrrelser for personalet og nedbringe antallet af beskeder, der skulle overleveres mundtligt eller via sedler mellem personalet. Via øget overblik over opgaver og patientflow i afdelingen, var målet at frigive personalets tid til vigtigere opgaver end at lede efter kolleger for at give beskeder og overlevere opgaver vedr. patienter i ambulatoriet.

RESULTATER

Generelt bevirkede systemet, at personalet oplevede en større ro til deres opgaver. De små interne forstyrrelser personalet imellem blev også færre, når de brugte det digitale opgavestyringssystem.

RoOS har viste så stor positiv effekt, at det er blevet indkøbt til implementering på alle ambulatorier på OUH og overgået til driften i Klinisk IT i november 2018.

Lea Bohn

Lea Bohn

Kommunikations- og eventansvarlig

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


5164 0948
APPFWU02V