Skip til primært indhold

Implementering af ressource- og opgavestyringsystemet RoOS

Onsdag den 20. juni afholdt innovationskonsulent Eva Lund, KFIU og Kim R. Kristensen, KIT et møde med flere af afdelingsledelserne, der skulle skabe interesse for at implementere RoOS by Nobly, der er et ressource- og opgavestyringssystem, på de ambulante afsnit på OUH. Systemet er udviklet på tre af hospitalets afdelinger, og overlæger fra disse var mødt op for at dele deres erfaringer.

Mange spørgelystne og nysgerrige afdelingsledelser dukkede op til mødet, hvor de kunne høre Eva fortælle om fordelene ved RoOS. Disse Fordele indebærer bl.a.

  • Et opgavestyringssystem, hvor man kan kommunikere om patientens vej gennem systemet
  • Anvendelse over flere platforme
  • Tilpasning til relevante opgavetyper for afdelingerne
  • Tidsbesparelse
  • Nem og hurtig kommunikation digitalt.

De tre overlæger, der var mødt op for at holde oplæg om de foreløbige resultater, var ledende overlæge Jens Højberg Wanscher fra Øre-Næse-Hals/Høreklinisk Afdeling F, overlæge Jesper Pindbo Vestergaard, Øjenafdeling E og Jens-Aage Sørensen, overlæge Gynækologisk Obstetrisk afd. D. Fælles var, at de inden implementeringen af RoOS oplevede personale, der var på vej mod stress. Dette skyldtes blandt andet en fysisk uddeling af blanketter og arbejdsopgaver, hvorfor personalet ofte blev forstyrret. Derfor så afdelingerne RoOS som et muligt hjælpemiddel til at undgå forstyrrelser ved at gøre kommunikationen digital omkring patientforløbene.

Afdelingslederne fortalte, at de efter implementeringen af RoOS oplevede en systematik i både de daglige opgaver samt de blanketter, som patienter og klinikere før har skullet udfylde fysisk. Derudover oplever alle tre afdelinger også, at man gennem RoOs sparer tid, da personalet bliver forstyrret mindre, og det giver et bedre flow i hverdagen. Samtidig er det muligt at få beskeder, når en ventende opgave er udført, hvilket giver en bedre fornemmelse af opgaveflowet på afdelingen og mere luft i hverdagen, da det før manuelt skulle tjekkes, om en opgave var udført og en ny kunne påbegyndes. Afslutningsvist var det vigtigt for dem at understrege, at patienterne også drager nytte af implementeringen. De kommer nemlig hurtigere igennem systemet, og hele processen virker mere moderne idet kommunikationen digitaliseres.

Læs mere om RoOS – et ressource- og opgavestyringssystem og implementeringen af RoOS på Øre-næse-halskirurgisk Afdeling F på OUH.

APPFWU01V