Skip til primært indhold

Twinning – International dataplatform til forskning i kamerakapselteknologi

Forskere på Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet har i en årrække forsket i anvendelsen af såkaldte “kamerakapsler” til at optage video af tyk- og endetarm med henblik på tidlig opsporing af kræft i tarmen (såkaldt Colon Capsule Endoscopy eller CCE).

PROJEKTPERIODE

Start: maj 2020
Slut: april 2021

En af de store hindringer for at få mere viden om kamerapille-undersøgelsernes effekt og potentiale er, at der ikke er udført særlig mange undersøgelser ved hjælp af teknologien i Danmark. Derfor er der et stort behov for at samle undersøgelser fra både Danmark og udland for at skabe et større grundlag for at dele erfaringer og generere ny viden.

MÅL

Formålet med projektet var at udvikle en fælles dataplatform, hvor kliniske data vedrørende CCE-undersøgelser kan samles og opbevares sikkert på tværs af landegrænser, hvilket sikrer international forskning af høj kvalitet til gavn for borgere i mange lande.

I Skotland er kamerakapsler til screening for tarmkræft blevet indført som en del af den almindelige kliniske praksis i 2020, og derfor startede forskerne på Kirurgisk Afdeling A på OUH Svendborg Sygehus et samarbejde med forskere og kliniske eksperter fra Skotland omkring anvendelsen af kamerakapsler. Samarbejdet skulle føre til fælles forskning resulterende i bedre diagnostik og behandling for patienter i begge lande. Det EU-støttede projekt Twinning skulle i første omgang identificere og ensrette CCE-data fra Danmark og Skotland, så der ville blive skabt en ‘tvillinge-struktur’ for data i de to lande. Denne data skulle så samles i en fælles dataplatform, som allerede er etableret ved OUH.

Dataplatformen skal på længere sigt bruges til at styrke den kliniske anvendelse af kamerakapsler i screening og behandling, og skal også bruges til at udvikle algoritmer, der ved hjælp af kunstig intelligens kan være med til at bearbejde klinisk data i både behandlingsmæssig praksis og i forskningsøjemed.

Det er væsentligt at se på kamerapille-teknologien i sammenhæng med kunstig intelligens netop nu, fordi begge teknologier har nået et stadie af modenhed, hvor både tekniske og kliniske forskere ved nok om dem til at kunne skabe langtidsholdbare løsninger, der kan have reelle behandlingsmæssige effekter. Samtidig er der også en stigning i antallet af forekomsten af tarmsygdomme og kræft i befolkningen, hvorfor der er behov for at blive bedre til både at opspore, diagnosticere og behandle disse sygdomme.

PARTNERE

Partnerne i projektet Twinning var Odense Universitetshospital repræsenteret ved både CIMT og Kirurgisk Afd. A Svendborg Sygehus, hvor arbejdet med kamerakapsel-endoskopierne fandt sted.

De skotske partnere var forskere og klinisk personale i regionen NHS Highland, som har stået for den skotske udrulning af CCE-undersøgelserne med understøttelse af det nationale innovationscenter Digital Health and Care Institute i Glasgow.

I august 2020 startede et stort dansk studie om kamerapille-teknologi til screening for tyktarmskræft, baseret på flere års mindre studier med positive resultater. Læs mere om studiet.

Forskningen i kamerapilleteknologien sker i regi af Centre for Clinical Implementation of Capsule Endoscopy (CICA). CICA er et excellencecenter under Region Syddanmark placeret på Kirurgisk Afd. A på OUH, Svendborg Sygehus. CICA har til formål at udvide den normale praksis for tarmundersøgelser med brugen af kapselendoskopi.

Læs om det skotske studie i kapsel-endoskopier SCOTCAP.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet fik midler fra Digital Health Europe, EU's Horizon 2020 research- og innovationsprogram.

Lea Bohn

Lea Bohn

Kommunikations- og eventansvarlig

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


5164 0948
APPFWU01V