Skip til primært indhold

System til patientovervågning

En væsentlig andel af patienter, som indlægges på Fælles Akutmodtagelsen (FAM), oplever forværring under deres indlæggelse. Det er svært at opdage forværringerne, før de bliver alvorlige, fordi personalet behandler mange forskellige patienter, sygdomme og skader under et stort pres.

PROJEKTPERIODE

Start: februar 2017
Slut: december 2019

Nogle af disse forværringer medfører overførsel til intensiv, hjerte/vejrtrækningsstop eller død. Personalet har patientmonitorer til rådighed, men størstedelen af de målinger, der foretages automatisk med dem, bliver ikke brugt.

MÅL

Visionen for dette projekt var at videreudvikle en eksisterende prototype på et nyt patientovervågningssystem og evaluere, om systemet ville nedbringe uventede forværringer. Det nye system anvendte i første omgang de eksisterende scoringsmodeller, men sørgede for, at ingen måling gik tabt.  Målingerne blev bearbejdet og kogt ned til et farvesystem med grøn, gul, orange og rød. Ud fra farvernes udvikling kunne sygeplejerskerne hurtigt spotte patienter med risiko for udvikling af livstruende komplikationer.

EVALUERING

Det nye patientovervågningssystem skulle evalueres i et randomiseret studie på de fælles akutmodtagelser i Odense og Esbjerg over en ni-måneders periode. I perioden skulle alle indlagte patienter inkluderes (målet var 10.500 patienter). Efterfølgende skulle systemets effekt vurderes ud fra et klinisk, teknisk og organisatorisk perspektiv. 

PARTNERE

Projektet byggede videre på resultater fra et foregående ph.d.-projekt. Ph.d.-projektets resultater og det nye system er blevet omtalt i en lang række medier, bl.a. TV2 FynAktuel Naturvidenskab og Dansk Sygeplejeråds Faglige Nyheder.

Projektet blev gennemført i regi af Patient@home.

Projektet havde sit fundament i Software Engineering ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (MMMI) på Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet og var designet som et parløb mellem MMMI og Akutforskningsenheden ved OUH’s Fælles Akutmodtagelse.

EKSTERN FINANSIERING

Det foregående ph.d.-projekt var finansieret af Patient@home. Dette forløb var finansieret af SDU’s indsats for strategiske vækstområder.

Thomas Schmidt

Thomas Schmidt

Konstitueret funktionschef, lektor

Region Syddanmark, Regional IT, Digital Innovation


2423 7434
APPFWU01V