Skip til primært indhold

Omlægning til videokonsultationer for Ærø-borgere

Brugen af videokonsultationer har stort potentiale, fordi kontakt med sundhedsvæsenet kan etableres direkte fra borgerens eget hjem og dermed øge både patientens frihed og medbestemmelse. Det er dog vigtigt, at next practice indtænkes, så løsningerne tilpasses patientens ønsker, muligheder og kompetencer.

PROJEKTPERIODE

Start: 1. april 2019
Slut: 30. november 2020

MÅL

Formålet med projektet var at afprøve next practice brug af videokonsultationer for Ærø-borgere tilknyttet Medicinsk Afdeling M/FAM og Geriatrisk Afdeling ved OUH Svendborg. Projektet ønskede at øge ligheden i sundhed ved at møde patienternes behov, tilbyde mere sammenhængende patientforløb samt forebygge indlæggelser.

Projektmål:

 • At styrke det tværsektorielle samarbejde mellem sygehus og kommune
 • At identificere og opstille kriterier for, hvilke patienter der er særligt udsatte og har ekstra behov for støtte
 • At afprøve fire muligheder for afvikling af videokonsultationer på patientens præmisser
 • At undersøge hvilke devices der kan anvendes/udvikles, så videokonsultation vil fungere mere effektivt samt, om muligt, teste brugen af devices ifm. videokonsultationer
 • At evaluere brugen af videokonsultationer med afsæt i patienters og behandleres oplevelser

Projektet afprøvede fire muligheder for afvikling af videokonsultationer, som skulle sikre fleksibilitet for patienten. De fire muligheder var:

 1. Video afvikles alene i eget hjem
  Videokonsultationen afvikles i eget hjem via patientens eget udstyr (smartphone, tablet eller PC).
 2. Video afvikles i eget hjem med hjemmesygeplejerske som bisidder
  Hjemmesygeplejerske fra Ærø Kommune tager hjem til patienten, hvor de kan støtte både med praktisk hjælp og som bisidder under samtalen med sygehuset. Kommunen kan efter behov medbringe udstyr, som kan anvendes til samtalen
 3. Video afvikles i sundhedshus uden bisidder
  Videokonsultation afvikles i Ærøskøbing Sundhedshus via eget udstyr eller via sundhedshusets udstyr.
 4. Video afvikles i sundhedshus med sygeplejerske som bisidder
  Videokonsultation afvikles i Ærøskøbing Sundhedshus og med sygeplejerske som bisidder ved samtalen. Det vil være muligt at afvikle samtalen via patientens eget udstyr eller via sundhedshusets udstyr.

Fælles for de fire muligheder var, at videokonsultationerne blev afviklet via Mit Sygehus app’en, som alle patienter i Region Syddanmark har adgang til.

EVALUERING

En del af projektet var også evalueringen af videokonsultationer med afsæt i patienternes og de sundhedsprofessionelles oplevelser. Alle patienterne, der fik tilbudt videokonsultationer, kom fra kardiologisk Ambulatorium.

Hovedparten af de patienter, der ikke havde bisidder med, var glade for at kunne nøjes med at bruge 20-40 minutter på det ambulante tjek i stedet for otte timer som hidtil, hvor ventetid og transport udgjorde størstedelen.

De patienter, der takkede ja til at have en bisidder med, havde enten behov for teknisk hjælp alene eller behov for både teknisk assistance og hjælp til at forstå behandlingen. Én patient ønskede ikke at fortsætte med denne form for konsultation. Projektet gjorde det klart, at der fremadrettet skal være større opmærksomhed på, at nogle patienter kan opleve det som indgribende, når sundhedsvæsenet entrerer deres hjem via video samtidig med, at der er en sundhedsprofessionel til stede i hjemmet.

Ambulatorie – og hjemmesygeplejerskerne oplevede, at de i videokonsultationer med bisidder bidrog meningsfyldt på hver deres måde. Det er også deres vurdering, at hjemmesygeplejerskens tilstedeværelse i patientens hjem forenklede den tværsektorielle koordinering af patientens behandling. Generelt blev den tværfaglige koordinering af patientens forløb værdsat af de sundhedsprofessionelle, fordi det gav færre arbejdsgange og forhindrede, at for mange sundhedsprofessionelle skulle ind over samme patientforløb. Alle sundhedsprofessionelle vurderede tilbuddet som godt for patientsikkerheden, idet risikoen for misforståelser blev reduceret.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet fik midler fra Helsefonden, Ærø Kommune og Region Syddanmark.

Projektet indgik som en del af programmet Ambulantcenter Svendborg.

Kathrine Rayce

Kathrine Rayce

MTV-konsulent, postdoc

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


6541 7940
Malte Kongstad Deleuran

Malte Kongstad Deleuran

Innovationskonsulent

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


(+45) 2165 7146
APPFWU01V