Skip til primært indhold

Vurdering af værdien af AI-teknologier

Det vurderes, at Artificial Intelligence (AI) har stort potentiale i sundhedsvæsenet, men det kan være vanskeligt at vurdere, hvilke AI-teknologier der bør investeres i.

PROJEKTPERIODE

Start: 2023
Slut: 2025

Derfor har Odense Universitetshospital været primus motor i at udvikle en holistisk evalueringsmodel til at vurdere værdien af AI-teknologier i sundhedsvæsenet. Model for ASsesment for the value of Artificial Intelligence (MAS-AI) er en model, der har til formål at vurdere AI på ni forskellige evalueringsområder, hvorfor modellen kan anvendes til at understøtte beslutningsprocessen i forhold til anvendelsen af AI i sundhedsvæsenet.

MÅL

MAS-AI er nu færdigudviklet og næste skridt er derfor at afprøve MAS-AI på to igangværende AI-projekter; MAGIC 2.0 og KRISE, der begge anvender AI inden for det billeddiagnostiske område. Dette skal bidrage til en mere alsidig vurdering af AI-teknologier og på baggrund af dette afgøre, om teknologien skaber værdi for sundhedsvæsenet, så der på et videnskabeligt grundlag kan træffes en beslutning om, hvorvidt sygehuset bør investere i teknologien.

Derudover er målet med projektet at opnå en canadisk tilpasning af MAS-AI, samt en afprøvning af MAS-AI på to canadiske AI-teknologier.

Læs mere om udviklingen af MAS-AI her.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet finansieres af Region Syddanmarks pulje for sundhedstjenesteforskning.

Iben Fasterholdt

Iben Fasterholdt

Seniorforsker, ph.d.

Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2979 6704
Nanna Kirstine Magdalene Bluhme

Nanna Bluhme

Forskningsassistent

Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2381 4009
Benjamin S. Rasmussen

Benjamin Schnack Rasmussen

Lektor, læge, klinisk forskningsleder ved CAI-X

Odense Universitetshospital, Radiologisk Afdeling og Centre for Clinical AI (CAI-X)


2434 1749 CAI-X
APPFWU02V