Skip til primært indhold

Randomiserede studier i udlandet kan være udfordrende

CIMT-forsker Knud Yderstræde har været opponent på et ph.d.-studie fra Etiopien, hvor man evaluerede effekten af en sygeplejerskebaseret intervention på reguleringen af glukose og på empowerment.

Undersøgelsen illustrerede, hvor vanskeligt det kan være at gennemføre randomiserede studier i udviklingslande; i det konkrete studie påvirkede regntiden fx fremmøde, og deltagere delte deres viden i busser, på ambulatoriet og i landsbyerne – såkaldt “information spill-over”. Undervejs i processen blev området ydermere hærget af krig og korruption, så en del deltagere blev overflyttet til andre hospitaler eller tabt for opfølgning.

Knud Yderstræde fortæller: “I udviklingslande er det meget svært at gennemføre randomiserede studier uden forstyrrende påvirkninger udefra, og dette studie tog således også seks år at gennemføre”. Derfor understreger han, at et studiedesign skal være grundigt gennemtænkt, før et studie påbegyndes. Drop-out, forstyrrelser og hvorvidt man kan nå tilstrækkeligt med de inkluderede personer er væsentlige elementer i planlægningen af studier i lande syd for Sahara. Studier af denne art vil mere have karakter af pragmatiske undersøgelser, fordi randomisering kan være vanskelig pga. af førnævnte peer-to-peer information og information spill-over.

APPFWU02V