Skip til primært indhold

Beyond Silos

For at borgere oplever et sammenhængende forløb, når de er i kontakt med sundhedsvæsenet, skal sundhedsvæsenet kunne samarbejde på tværs af sektorer frem for at isolere sig i siloer.

PROJEKTPERIODE

Start: februar 2014
Slut: januar 2017

I projektet Beyond Silos blev en række tværsektorielle sundhedsløsninger pilottestet og forsøgt implementeret i Nordirland, Sofia (Bulgarien), Badalona og Valencia (Spanien), Campania (Italien), Amadora (Portugal) og Kinzigtal (Tyskland). Alle pilot-stederne fulgt det samme specialudviklede program til at udvikle, implementere og evaluere de nye services; baseret på erfaringer fra tidligere projekter overalt i Europa og med særligt fokus på brugerinvolvering.

Alle pilot-afprøvninger blev evalueret via MAST-modellen, som CIMT har været med til at udvikle.

MÅL

Beyond Silos-projektet skulle promovere udbredelse og videndeling omkring ‘Integrated eCare’ i Europa. Med ‘Integrated eCare’ forstås teknologi til at understøtte tværsektorielt samarbejde om levering af social- og sundhedsydelser til borgere.

RESULTATER

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi og Odense Universitetshospital havde ingen kliniske services med i projektet, men stod derimod for evalueringen. Model for Assessment of Telemedicine (MAST) blev brugt som værktøj og blev derved valideret yderligere.

Læs mere om projektet på den officielle hjemmeside.

PARTNERE

Projektet består af 13 europæiske partnere, som inkluderer sundhedsorganisationer (hospitaler, kommuner, m.fl.), sundheds-IT-virksomheder, forskere og konsulenter.

Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

Forskningsleder, professor

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


3058 6477
APPFWU01V