Skip til primært indhold

Kronik: Vi ved ikke nok om videokonsultationer

En række CIMT-forskere er gået sammen om kronikken “Skal næste ambulante besøg være en videokonsultation?” i den nyeste udgave af Ugeskrift for Læger (16/2019).

Kronikken henviser til den økonomiske aftale mellem regeringen og Danske Regioner om finansieringen af sundhedsvæsenet i 2019, som bl.a. lægger op til, at andelen af “virtuelle forløb” skal stige. De virtuelle forløb kan bl.a. være videokonsultationer. Generelt er brugen af videokonsultationer i vækst, og der er lavet flere studier af brugen. De viser, at “der er potentielle gevinster ved anvendelse af videokonsultation i mødet mellem patient og hospital. Det bør dog nøje vurderes for hver patientgruppe, hvilke fordele og ulemper der er for henholdsvis patienterne og  sundhedsvæsenet”.

Kronikørerne afslutter med at konkludere, at på trods af flere studier er vores viden om brugen af videokonsultationer i stedet for ambulante konsultationer stadig begrænset, så der er brug for omtanke og fortsat evaluering af brugen af videokonsultationer.

MTV-konsulenterne Anne Lee og Iben Fasterholdt, klinisk sygeplejeforsker Mette Juel Rothmann, overlæge Steen Joop Bonnema, forskningsleder i CIMT Kristian Kidholm og centerdirektør Jan Erik Henriksen har alle bidraget til kronikken.

APPFWU02V