Skip til primært indhold

Få de børn, du ønsker, mens du kan

– Kvinders aldersrelaterede fertilitetsudfordringer og overvejelser om timing af moderskabet.

PROJEKTPERIODE

Start: 2019
Slut: august 2024

Danske kvinders alder ved fødslen af første barn er steget markant gennem de sidste årtier, og stadig flere kvinder stifter først familie omkring 30 års-alderen, hvor kvindernes reproduktionsevne er halveret.

Ufrivillig barnløshed (infertilitet) rammer 10-15 % af par i alderen 25-45 år, som forsøger at få et barn. Det er således den hyppigste sygdom blandt kvinder og mænd i den reproduktive alder.

Fertilitetsproblemer kan have mange årsager, men alder er den største årsag til, at kvinder kan have svært ved at blive gravide, måske ikke når at få det antal børn de ønsker eller i værste fald ikke får opfyldt ønsket om at få børn overhovedet.

Flere studier viser, at både mænd og kvinder mangler viden om og undervurderer alderens betydning for fertiliteten. Der er derfor behov for sundhedsforebyggende tiltag, som kan imødekomme aldersrelaterede fertilitetsudfordringer og støtte kvinder i timing af moderskabet.

MÅL

Formålet med ph.d.-projektet er at belyse danske kvinders overvejelser om timing af moderskabet, herunder at undersøge hvilke overvejelser, der ligger bag, når kvinder udskyder moderskabet.

Projektet er et kvalitativt studie baseret på participatory design, og sammen med kvinder i den reproduktive alder, sundhedsprofessionelle, teknologiudviklere og forskere vil projektet designe og udvikle en teknologisk løsning. Løsningen skal øge danske kvinders viden om fertilitet og reproduktion, støtte kvinderne i timing af moderskabet og give kvinderne mulighed for at forholde sig aktivt til og handle på egen fertilitet.

Målet med løsningen er at skabe et sundhedsforebyggende tiltag, der kan imødekomme danske kvinders aldersrelaterede fertilitetsudfordringer.

PARTNERE

Projektet er et ph.d.-projekt af Camilla Gry Temmesen.

Projektet gennemføres i samarbejde med Fertilitetsrådgivningen på Rigshospitalet og Professionshøjskolen Absalon.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet er finansieret af Rigshospitalets og OUH’s fællespulje samt Region Sjælland, Jordemoderforeningen, Aase og Ejner Danielsens Fond og Fonden En God Start i Livet.

Camilla Gry Temmesen

Jordemoder, uddannelsesleder, ph.d.

Professionshøjskolen Absalon


Jane Clemensen

Jane Clemensen

Forskningsleder, professor, sygeplejerske

Klinisk Institut, Syddansk Universitet


(+45) 2434 2024
APPFWU02V