Skip til primært indhold

Hjemmebehandling er ikke altid lykken

Ny evaluering af CalProSmart hjemmetest-kit viser, at patienter med kronisk tarmlidelse ønsker fleksibilitet og frihed i forhold til deres sygdom, men at hjemmetest også har sine begrænsninger.

Forud for behandling og ambulante kontroller skal patienter med inflammatorisk tarmlidelse indsende afføringsprøver. Et større klinisk studie har vist visse effekter af, at patienter selv står for en del af monitoreringen af deres sygdom, samt iværksættelse af en del af behandlingen.

Patienterne oplevede den tidligere praksis som logistisk tung og ufleksibel, idet afføringsprøven skal være analyseret senest syv dage efter den er taget samtidig med, at selve forsendelsen kan tage op til syv dage. Derudover skal prøven ifølge patienterne sendes således, at afdelingen har modtaget den inden en weekend eller på en mandag. At få prøven leveret til hospitalet inden for tidsfristerne har stillet skrappe krav til planlægning og kan skabe ubekvemme situationer.

Derfor testede man et kit, så patienterne kunne udføre prøven hjemme. Det nye ved denne praksis var også at patienten var den første til at aflæse resultatet i Mit Sygehus-appen, hvor det også er tilgængeligt for hospitalet. Hjemmetesten gav dog nogle udfordringer for patienterne:

Nogle oplevede tekniske problemer eller havde svært ved at finde rundt i de forskellige vejledninger, de havde fået udleveret. Hvis prøvens resultat lå for højt kunne det skabe forvirring eller bekymring hos patienterne, som oplevede at stå med et andet ansvar, når de selv skulle aflæse.

Prøven tager 17-18 minutter, og det kan være en praktisk udfordring, hvis flere deles om samme toilet, hvis man har små børn, ligesom det hos nogle familier bliver en fælles opgave.

Evalueringen er udført af postdoc Kathrine Rayce. Hun siger: ”Ofte bliver behandling i hjemmet beskrevet som noget, der foregår i ro og trygge omgivelser. Men hjemmet er ikke en neutral base, og rammer, roller og dagsordener i hjemmet bliver en del af målingerne, og ofte får patienter og pårørende mere ansvar”.

Efter evalueringen besluttede Afd. S at gå i tænkeboks. De forestiller sig, at der skal være en hjemmeløsning for patienter, der ønsker at følge tilstanden selv. De mener samtidig, at der med fordel kunne være personale i daghospitalet, der kan anvende hjemmekittet (eller lignende POC-test) til målingen af calprotectin, og patienten således kan nøjes med at komme ind med en prøve, så de kan få hurtigt svar uden selv at skulle stå med ansvaret.

APPFWU02V