Skip til primært indhold

Tue Kjølhede

Tue Kjølhede har været tilknyttet CIMT siden juni 2024.

Tue Kjølhede

  • Ph.d., cand.scient.
  • Chefkonsulent i Klinisk Udvikling, OUH

Besøg Tues profil på LinkedIn.

Tue har siden 2016 arbejdet med evaluering og prioritering af nye medicinske teknologier som konsulent i MTV-enheden på Odense Universitetshospital. Her arbejdes med MTV og Mini-MTV af nye medicinske teknologier som beslutningsgrundlag for OUH’s Behandlingsråds anbefalinger og OUH’s direktion i forhold til implementering, men der arbejdes også med et fokus på udfasning af unødvendige behandlinger.

Tues baggrund ligger inden for den kliniske idrætsfysiologi, hvor han ved Aarhus Universitet tidligere har forsket i den sygdomsmodificerende effekt af styrketræning for personer med multipel sclerose (MS), og også biddraget til arbejdet med nationale kliniske retningslinjer for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktion som følge af MS.

Som ansat i MTV-enheden på Odense Universitetshospital har han desuden udgivet videnskabelige artikler om forskellige medicinske teknologier herunder topmadrasser til tryksårsforebyggelse, kamerapiller til polypdetektion i tyk- og endetarmen og klinisk farmaci, men også biddraget til publikationer om evalueringsmodeller som Model of Assessment of Telemedicine (MAST) og Model for Assessing the value of Artificial Intelligence i medical imaging (MAS-AI).

I CIMT skal Tue lave tværdisciplinær forskning inden for evaluering og prioritering af nye medicinske teknologier og forskning i afvikling af aktivitet og teknologier. Der vil således blive forsket i effekterne af konkrete medicinske teknologier før og efter implementering – herunder om de forventede gevinster ved nye teknologier realiseres efter implementering og tillige om disse teknologier medfører potentiel overdiagnosticering og overbehandling. I tillæg hertil vil der via indblikket i OUH’s Behandlingsråd og de hospitalsmæssige beslutningsprocesser være mulighed for at forske i, hvilke typer af information der ligger til grund for beslutning af implementering af forskellige nye medicinske teknologier.

Som lektor i CIMT bidrager Tue Kjølhede bl.a. med sin indblik i både klinisk forskning og beslutningsprocesserne i prioriteringen af nye medicinske teknologier.

APPFWU01V