Skip til primært indhold

Ambulant besøg via video for patienter med diabetes

Sukkersyge (Diabetes Mellitus) er fordoblet over de sidste tre årtier. Studier har vist, at behandling med insulinpumpe fører til signifikant bedre blodsukkerkontrol, hvilket reducerer risikoen for alvorlige komplikationer, herunder hjertekarsygdomme, nyresygdomme, øjensygdomme m.m.

PROJEKTPERIODE

Start: 1. september 2020
Slut: 31. august 2023

Undersøgelser tyder på, at behandlingscentre med mange insulinpumpepatienter har en lavere komplikationsrate og opnår bedre blodsukkerkontrol end små centre med færre insulinpumpepatienter. Men hvis man samler patienterne i større centre, får de større afstand til deres center, mere rejsetid og mere besvær. Det medfører muligvis, at nogle patienter ikke påbegynder insulinpumpebehandling, selvom de kan opnå bedre blodsukkerkontrol og dermed få færre komplikationer.  De længere rejsetider kan også føre til, at patienterne venter længere, før de kontakter personale i tilfælde af tekniske eller medicinske problemer. Telemedicin kan være en løsning på denne problematik.

MÅL

Formålet med projektet er at undersøge tre forskellige aspekter ved omlægning af ambulante kliniske besøg til videokonsultation for type 1 diabetespatienter med en insulinpumpe.

De tre aspekter vil være:

  1. det medicinske perspektiv
  2. patienters og sundhedsprofessionelles opfattelse af løsningen
  3. antallet af kontakter og det socioøkonomiske aspekt.

Projektets studiedesign udgør et 12-måneders klinisk forsøg, hvor deltagerne enten bliver tilbudt deres sædvanlige behandling eller en telemedicinsk løsning. Deltagerne i den telemedicinske gruppe vil forsætte deres behandling som vanligt, men gennemfører deres ambulante kliniske kontakter (både planlagte og akutte) ved brug af en videoløsning. Deltagerne er voksne sukkersygepatienter, som har været i behandling med insulinpumpe i mindst seks måneder.

Efter de 12 måneder vil de to grupper blive sammenlignet med hensyn til deres blodsukkerkontrol. Desuden vil deltagerne blive bedt om at udfylde spørgeskemaer om deres livskvalitet og deres tilfredshed med behandlingen, og nogle af deltagerne vil blive interviewet ved et semistruktureret interview. Sundhedspersonalet i ambulatoriet blive interviewet på samme måde.

Ph.d.-projektet vil give et solidt grundlag for en eventuel implementering og forhåbentlig sætte en standard for fremtidige projekter med det formål at implementere telemedicin i daglig klinisk praksis.

PARTNERE

Projektet er et ph.d.-projekt af Anders Nikolai Ørsted Schultz. Se Anders’ publikationer.

Hovedvejleder er cheflæge Frans Brandt Kristensen. Overlæge Georg Bolig samt professor Robin Christensen er medvejledere.

Projektet gennemføres på Sygehus Sønderjylland.

Anders Nikolai Ørsted Schultz

Ph.d.-studerende

Sygehus Sønderjylland


(+45) 7997 3000
APPFWU01V