Skip til primært indhold

Digitale systemer overgår fra projekt til storskala-implementering

Et innovationsprojekt på to kliniske afdelinger på OUH i 2015/2016 har medvirket til udvikling af tre digitale systemer, hvoraf de to nu skal udrulles på hhv. resten af OUH og hele Region Syddanmark.

Innovationskonsulent Eva Lund i CIMT har gennem snart to år arbejdet med udvikling og afprøvning af tre digitale systemer til ressource- og opgavestyring, ankomstregistrering samt ansøgning om befordringsgodtgørelse. Projektet har været et tæt samarbejde mellem Eva, OUHs afdeling for Klinisk IT og det danske IT-firma Nobly, som har udviklet systemerne til OUHs behov.

Læs mere om projektet og de tre IT-systemer her. 

Resultaterne fra afprøvningen på de to projektafdelinger var så gode, at man umiddelbart efter afslutningen af projektet gik i gang med at se på, hvordan systemerne kunne overføres til drift og udrulles på de øvrige afdelinger på OUH.
Efter indgående analyse, er det nu besluttet, at systemet Nobly Ankomst skal indkøbes og udrulles på alle OUHs afdelinger til at hjælpe patienter og personale med en smidig ankomstproces på afdelingerne. Nobly Befordring har vist sig at være så værdifuldt, at det nu skal udrulles på alle Region Syddanmarks hospitalsenheder, så processerne omkring befordringsrefusion gøres hurtigere og nemmere for både patienter og personale.

Opgavestyringssystemet RoOS, som var det oprindelige system i projektet, har også vist stor positiv effekt, men det er et så fundamentalt logistisk element, at man ikke kan tage stilling til en eventuel udrulning af det førend man har vedtaget, hvordan den nye struktur for logistik på OUH og på Nyt OUH skal se ud.

APPFWU02V