Skip til primært indhold

Kaldebrikker til ambulante patienter

Projektet falder under Digital Vision, et projekt der implementerer IT-systemer og innovationsløsninger samlet på én klinisk afdeling for at høste effekten af hurtig digitalisering.

PROJEKTPERIODE

Start: juni 2020
Slut: februar 2021

Patienter blev tidligere hentet fra observationspladser ind på skopistuerne til undersøgelse. Efter etablering af en modtagerstue på et nyt fælles endoskopiafsnit, blev afdelingen udfordret af en længere distance til skopistuerne, hvilket betød, at der blev brugt mere tid på at hente patienter fra den ene ende af afdelingen og følge dem til anden.

MÅL

Derfor ville dette projekt indføre kaldebrikker til patienterne, så de selv kunne gå til skopistuerne, når der var klar til dem. Kaldebrikkerne kunne både blinke og vibrere, men også modtage beskeder, som blev sendt fra sygeplejerskens mobiltelefon. Dermed kunne afdelingen sende patienter ud at gå en tur og trække lidt luft. Sygeplejerskerne kunne derefter kalde patienterne tilbage med en besked med teksten, “det bliver din tur om ca. 10 min, så kom venligst tilbage til afsnittet nu” eller for eksempel “følg venligst de gule pile til stue 5”, hvis patienten var i nærheden.

Sygeplejerskerne sendte beskeden via en smartphone, og skulle således ikke logge ind på en computer eller bevæge sig til en central for at kalde patienterne. Dette gav større fleksibilitet og bedre udnyttelse af ressourcer.

For patienterne gav kaldebrikkerne mere fleksibilitet i forbindelse med besøget på hospitalet, ligesom man kender fra for eksempel fastfood-restauranter, hvor kaldebrikker signalerer, at maden er klar til afhentning. Samme princip gjorde sig gældende her.

RESULTATER

Kaldebrikkerne er i drift på afsnittet i dag.

Det var oplevelsen fra de interviewede til evalueringen, at kaldebrikkerne gav både mere tid og færre skridt og dermed virkede efter hensigten. Generelt var teknologien så enkel at gå til, at det har været nemt for personalet at bruge uanset it-kompetencer.

Der var dog lidt usikkerhed om, hvor langt brikkerne kunne række, og derfor bevægede patienterne sig ikke så langt væk fra afdelingen i ventetiden.

PARTNERE

Partnere på projektet var Klinisk IT og Medicinske Mavetarmsygdomme Afd. S på OUH.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet var finansieret af strategiske midler uddelt til Digital Vision.

Rikke Lyngholm Christensen

Rikke Lyngholm Christensen

Daglig leder

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2462 9727
APPFWU01V