Skip til primært indhold

ACQUIRE-ICD: Webplatform til hjertepatienter med defibrillator

Mange patienter med hjertesvigt får indopereret en defibrillator (ICD-enhed) for at forhindre pludselig hjertedød. Hjertesvigt forårsager funktionsnedsættelse, depression og reduceret livskvalitet. Risikoen for hospitalsindlæggelse og død er høj, og forekomsten er stigende.

PROJEKTPERIODE

Start: 2015
Slut: 2022

Det er vanskeligt præcist at forudse, hvornår patienters tilstand forværres, bl.a. på grund af at ICD-patienters tilstand nu oftere fjernovervåges, hvilket har reduceret antallet af ambulante hospitalsbesøg. ACQUIRE-ICD er en innovativ og bæredygtig løsning, da det bygger på patientcentrerede og personaliserede værktøjer, som skal hjælpe patienter til at påtage sig en mere aktiv rolle i håndteringen af deres sygdom.

MÅL

Formålet med ACQUIRE-ICD var at gøre patienterne til aktive medspillere i håndteringen af deres sygdom, så de indgik i beslutninger om deres behandling. I den forbindelse blev der udviklet en interaktiv webplatform, som gav patienterne mulighed for at holde øje med deres egen sundhedstilstand, opspore forværringer på et tidligt tidspunkt og kommunikere med den ICD-klinik, som de var tilknyttet. Platformen skulle også informere sundhedspersonale om ændringer i patienters symptomer for at sikre tidlig indgriben, støtte fælles beslutningsprocesser og skræddersyet behandling til patienterne.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet blev finansieret i samarbejde med TrygFonden, Patient@Home og Lundbeckfonden.

Thomas Schmidt

Thomas Schmidt

Konstitueret funktionschef, lektor

Region Syddanmark, Regional IT, Digital Innovation


2423 7434
APPFWU01V