Skip til primært indhold

GERI-kufferten evalueret og udrulles til resten af Fyn

Sundhedsstyrelsens evaluering af GERI-kufferten er offentliggjort og konkluderer bl.a., at GERI-kufferten i nogen udstrækning er implementeret og kan give en tættere relation mellem sygehus og kommuner og til dels til almen praksis.

GERI-kufferten indeholder klinisk ’bed-side’-udstyr med bl.a. blodtryksapparat, blærescanner, vægt samt udstyr til blodprøveanalyser, som kommunernes akutsygeplejersker medbringer ved besøg hos ældre borgere. Projektet testede også en fælles it-platform til kommunikation mellem hjemmepleje, praktiserende læger og sygehus.

Evalueringen af GERI-kufferten blev gennemført ud fra et tværgående evalueringsdesign for de elleve forskellige projekter i satspuljen ”Styrket sammenhæng for de svageste ældre”, og derfor er der afsat midler til en tilpasset evaluering af GERI-kufferten baseret på MAST-modellen. Den ekstra evaluering finansieres af DÆMP-midler (national pulje, der skal løfte indsatsen for Den Ældre Medicinske Patient).

DÆMP-midlerne finansierer desuden en yderligere udrulning af GERI-kufferten i de resterende fynske kommuner og etableringen af et digitalt forum til vidensdeling. Denne udvidelse af projektet løber frem til udgangen af 2022.

Læs evalueringen for projekterne i SATS-puljen “Styrket sammenhæng for de svage ældre” her.

APPFWU01V