Skip til primært indhold

Odense Universitetshospital vedtager Innovationsstrategi for 2016-2018

Strategien skal sætte en overordnet retning for hospitalets innovationsindsats frem til 2018.

OUH skal skrue op for forskningen i og evalueringen af udbyttet af innovative teknologier og processer. Samtidig skal der være større fokus på at involvere patienter og pårørende i udviklingen af nye løsninger, ligesom det skal være nemmere for medarbejdere at bidrage til udviklingen ved at have et sted at aflevere deres gode forslag til nye idéer og deres realisering i praksis.

Det er nogle af de konkrete mål i OUH’s første innovationsstrategi, som løber frem til 2018 og netop er vedtaget af direktionen.

Strategien holder sig primært på de overordnede linjer og skal – på baggrund af erfaringer frem mod 2018 – afløses en af en udgave med flere konkrete mål og forslag til midler for at opnå disse mål.

Strategien beskriver, hvordan innovationsindsatsen skal være rettet mod medicinske og digitale teknologier og løsninger, der:

  • Forbedrer samspillet mellem patienter/pårørende og hospitalet
  • Bidrager til en effektiv drift af hospitalet
  • Forbedrer de kliniske metoder og arbejdsgange på hospitalet samt samarbejdet med kommuner og praktiserende læger

Til understøttelse af strategien har direktionen også afsat midler til en innovationspulje, som giver OUHs afdelinger mulighed for at styrke innovationsindsatsen inden for de områder, der er defineret i strategien. Puljens midler og hvordan man får adgang til dem er i øjeblikket ved at blive beskrevet og defineret, og forventes klar i starten af efteråret.

OUH’s innovationsstrategi skal ses i sammenhæng med OUH’s Udviklingsplan, Den Syddanske Forbedringsmodel, Sundhedsaftalerne i Region Syddanmark og øvrige regionale og nationale initiativer på området.

Forankringen af strategien placeres i Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, der er Danmarks største forsknings- og innovationsenhed inden for sundhedsteknologi og telemedicin, men implementeringen af strategien vil ske i tæt samarbejde med OUHs kliniske afdelinger og stabe, som alle har en aktie i at styrke innovationsindsatsen på OUH.

Læs strategien her.

APPFWU01V