Skip til primært indhold

Iben Fasterholdt forsvarer ph.d.

Den 9. februar 2018 kunne CIMT-forsker og MTV-konsulent Iben Fasterholdt endelig forsvare sin ph.d. om tidlig evaluering af medicinsk teknologi.

I forskningsprojektet har Iben undersøgt, hvordan tidlig vurdering af innovative teknologier foregår – primært i industrien. Den viden har dannet baggrund for en model (EARTH) til tidlig realistisk vurdering af innovative teknologier på sygehuse. Tidlig kritisk vurdering ved hjælp af modellen sikrer, at hospitalerne kun går videre med at udvikle de teknologier, som med størst sandsynlighed når de forventede effekter.

Den tidlige vurdering vil give bedre brug af de midler, der anvendes på innovation til gavn for både hospital, patienter og samfund, fordi vi ved hjælp af en sådan model til objektiv og systematisk vurdering kan koncentrere vores ressourcer om de nye tiltag, der rent faktisk gør en positiv forskel i driften. Modellen vil kunne bruges af danske hospitaler til at udvælge de teknologier, som har en høj sandsynlighed for at blive økonomisk rentable, når de er implementeret i daglig drift.

En veloplagt Iben forsvarede sin afhandling foran mange interesserede tilhørere i en fyldt sal på Odense Universitetshospital.

Stort tillykke til Iben med ph.d.’en.

Iben Fasterholdt og tre mænd smiler til kameraet
APPFWU01V