Skip til primært indhold

HandMate – Hånddesinfektion på en ny måde

God håndhygiejne er den vigtigste faktor til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner, og der er derfor behov for høj kvalitet i håndhygiejnen blandt det sundhedsfaglige personale, patienterne og de pårørende på danske sygehuse.

PROJEKTPERIODE

Start: september 2012
Slut: september 2013

Sygehuserhvervede infektioner er et verdensomspændende problem, som resulterer i øget sygelighed, forlænget indlæggelse og i værste tilfælde død. Danmark oplever hvert år ca. 60.000 sygehuserhvervede infektioner om året. For at imødekomme disse problemer blev projektet HandMate igangsat.

MÅL

Projektet havde som mål at udvikle en intelligent robot (HandMate), der kan forbedre håndhygiejnen på hospitalerne. Med en hånddesinfektionsrobot ville man sikre, at håndspritten bliver fordelt bedre på hånd og håndled end ved manuel påføring. Det skulle medvirke til at reducere antallet af sygehuserhvervede infektioner.

To hænder i et apparat til at lufttørre hænder

RESULTATER

Projektgruppen fremstillede den første prototype af en robot, som vha. spraydyser fordelte håndsprit på hænder og håndled. Indledende forsøg med robotten viste, at spraydyserne i robotten fordelte håndspritten mere effektivt end eksisterende metoder.

I efteråret 2013 blev robotten testet og evalueret via en Medicinsk Teknologivurdering (MTV) på OUH. Resultaterne var så positive, at de tre idémænd bag robotten oprettede et firma for at arbejde videre med projektet. Firmaet hedder Wellfaremedico, og robotten har fået navnet HandMate.

Efter det indledende udviklingsprojekt, fortsatte Region Syddanmark og regionens Vækstforum med at støtte udviklingen af robotten, nu gennem et OPI-projekt med Wellfaremedico.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet blev finansieret af Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Rikke Lyngholm Christensen

Rikke Lyngholm Christensen

Daglig leder

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2462 9727
APPFWU01V