Skip til primært indhold

ePatch – et e-plaster

Projektet ønskede at reducere antallet af akutte indlæggelser af personer med hjerterytmeforstyrrelser samt undersøge muligheden for at erstatte monitorering under indlæggelse på sygehus med monitorering derhjemme.

PROJEKTPERIODE

Start: 2009
Slut: 2015

Metoden til dette var et såkaldt “e-plaster”, som fik navnet ePatch®, som kunne foretage trådløse målinger af hjerterytme i patientens eget hjem, og derved gøre indlæggelser på hospitalet overflødige.

MÅL

Projektet bestod af to faser. Målet med første fase af projektet (2009-2012) var at udvikle en driftsklar prototype, som erstattede monitorering under indlæggelse på sygehuset med hjemmemonitorering. Det ville give en større følelse af frihed for patienterne og samtidig frigøre ressourcer på hospitalet.

Med kontinuerlig måling direkte på kroppen i patientens eget hjem får man kritiske data gennem både stetoskopi og hjerterytme. Målingerne giver løbende indikationer på forværring og samtidigt muliggør en tidlig indsats. Desuden får patienten en bedre indsigt i egen sygdom og inddrages i både diagnose og behandling.

Første fase skulle udvikle og teste teknologien på Odense Universitetshospital, samt at påvise den ønskede effekt – klinisk og økonomisk – uden at forringe patienternes oplevelse af deres forløb.

Fase to i projektet bestod af mere omfattende kliniske tests til validering af teknologiens potentiale samt påbegyndelse af arbejdet med kunne implementere ePatch® i hospitalets drift som et fast tilbud til borgere, der skal overvåges for mulig hjerterytmeforstyrrelser.

EVALUERING

Projektet nåede sit mål, da teknologien udviklet i løbet af perioden blev testet på Odense Universitetshospital og kunne påvises at have opnået den ønskede effekt – klinisk og økonomisk – uden at forringe patienternes oplevelse af deres forløb. Afrapporteringen var bl.a. en MTV rapport om evaluering af ePatchs arbejdskraftbesparende potentiale.

ePatch® er en slags stort elektronisk plaster, der bæres af brugeren på kroppen. Sensorer i plasteret måler og sender data til en bærbar modtager, der igen sender data til hospitalets systemer. Alt i alt virker plasteret nøjagtigt som en almindelig hjerteovervågningselektrode – bare trådløs.

Læs mere om ePatch®.

PARTNERE

Partnere på projektet var Delta og SOS International.

EKSTERN FINANSIERING

Første fase af projektet blev i 2010 støttet med 22,8 mio. kr. af ABT-fonden (som i 2011 blev til den nu nedlagte Fonden for Velfærdsteknologi), som især gik til firmaet Delta Electronics, som udviklede ePatch®-teknologien i samarbejde med hjertelæger på hospitalet og innovationskonsulenter fra CIMT.

Anden fase af projektet modtog økonomisk støtte fra den daværende fond Fornyelsesfonden samt midler fra Patient@Home-projektet.

Lea Bohn

Lea Bohn

Kommunikations- og eventansvarlig

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


5164 0948
APPFWU01V