Skip til primært indhold

Ph.d.-kursus: forskning i sundhedsteknologi er mere end klinisk forskning

I denne uge har over 30 ph.d.-studerende fra hele verden og forskere fra USA og Danmark stukket hovederne sammen på Odense Universitetshospital for at blive klogere på relevante forskningsmetoder og deres styrker og svagheder ift. design, evaluering og implementering af sundhedsteknologi.

CIMT er nemlig vært ved sit første ph.d.-kursus, som Kristian Kidholm, samfundsfaglig forskningsleder i CIMT, har arrangeret.

Evalueringers betydning for forskning

En af de ting, de studerende bliver klogere på på kurset er samspillet mellem evalueringer af medicinsk teknologi og forskning i samme. Et af eksemplerne, der skabte god debat på kurset, var da CIMT-forsker Knud Yderstræde præsenterede det randomiserede studie af hjemmemonitorering af patienter med diabetiske fodsår, som viste en overdødelighed hos patienter, der fik telemedicin. Forskning og evaluering viser ikke altid de resultater, man ønsker, så en diskussion om, hvornår man skal fortsætte implementering, og hvornår man skal stoppe en behandling på baggrund af forskning er i høj grad relevant.

En anden central pointe på kurset er, at forskning i sundhedsteknologi er mere end klinisk forskning. Det er også forskning i design, kvalitativ forskning med fokusgrupper og forskning i implementering. Tværfagligheden er således helt central for forskningen i sundhedsteknologi.

Mere end forskning

På kurset har de studerende hørt forskellige oplæg og fået en masse inspiration til deres afhandlinger. De har også besøgt Mærsk McKinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet, hvor de blev præsenteret for noget af den nyeste danske forskning i sundhedsteknologi.

Undervejs har der også været plads til socialt samvær og til at introducere kursisterne til den berømte danske hygge, bl.a. med en sejltur på Odense Å og besøg på streetfood-markedet Storms Pakhus.

De studerende forlader således kurset med kufferten fuld af kloge ord og ny viden, som de kan bruge i deres videre arbejde med deres ph.d.-afhandlinger. Men de har også fået et stort, internationalt netværk af forskere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, som giver nye perspektiver til forskning og samarbejde i fremtiden – i sidste ende til gavn for patienterne.

Gruppe af mennesker står sammen og smiler til kameraet

Alle forskere og kursister samlet til gruppefoto.

Kurset arrangeres i regi af TTRN – Transatlanic Telehealth Research Network, som er sat i verden for at sikre et tværfagligt forskningsnetværk om telemedicin og eSundhed.

Læs mere om TTRN på deres hjemmeside her.

APPFWU01V