Skip til primært indhold

MTV om organisering af hjertestopundervisning

Hjertestop under indlæggelse har en dårlig prognose, og på alle sygehusene i Region Syddanmark undervises personalet i hjertestopbehandling.

PROJEKTPERIODE

Slut: 2014

Undervisningen er tilrettelagt forskelligt på syghusene, men der mangler viden om, hvorvidt  organiseringen af hjertestopundervisning er afgørende for kvaliteten af genoplivning på almindelige sengeafdelinger.

MÅL

Undersøgelsens overordnede formål var at afdække den mest optimale organisering af hjertestopundervisning på sygehusene. MTV-projektet indeholdt ud over en litteraturgennemgang også dataindsamling fra hjertestopsimulationer. Dertil kom indhentelse af data vedrørende organisation og økonomi for organiseringen af hjertestopbehandlingen i Region Syddanmark.

Personale fra to kirurgiske og to medicinske afdelinger fra hver af de fire sygehuse i Region Syddanmark deltog i hjertestopsimulationerne.

RESULTATER

På baggrund af MTV’en blev der fremsat en række anbefalinger. Der var ikke videnskabeligt belæg for at ændre indholdet i de nuværende kurser, men den leverede kvalitet af genoplivning kunne være bedre. Det blev foreslået, at der skulle være yderligere fokus på dette i undervisningen. Samtidigt fandt man, at kommunikationen i den akutte situation kunne være bedre, og også dette burde have yderligere opmærksomhed. I flere simulationer blev det observeret, at brug af AED påvirkede genoplivningsarbejdet negativt, og yderligere træning bør indføres, såfremt man vælger at bruge AED på afdelingen

Maja Kjær Rasmussen

Maja Kjær Rasmussen

Ph.d.-studerende

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


5190 0893
APPFWU02V