Skip til primært indhold

Ph.d.-kurset TTRN 2021 gennemført med deltagere fra 11 lande

TTRN 2021 er afsluttet efter to intense kursusdage med 33 ph.d.-studerende fra 11 lande. Ligesom sidste år foregik kurset virtuelt pga. covid-19-pandemien.

Temaet for årets kursus var: Future Digital Technologies in Healthcare: How to design, test and assess the value of digital technologies and services that engage, empower, and motivate patients.

Kurset gav de studerende kendskab til og viden om nye, tværfaglige forskningsmetoder til udvikling og evaluering af digitale sundhedsteknologier. Desuden oplevede de at få værdifuld information om forskellige perspektiver på digitalisering: forskningsperspektiv, patientperspektiv, sundhedsfagligt perspektiv, ledelsesperspektiv m.fl.

Kurset vekslede mellem forelæsninger, workshops og fælles løsning af case-opgaver i mindre grupper. På trods af at kursisterne deltog i kurset fra næsten alle verdenshjørner og kun mødtes virtuelt, blev der også skabt netværk på tværs af landegrænser og forskningsfelter.

Årets gruppebillede.

TTRN-kurset i 2022 vil formentligt foregå ved Cleveland Clinic i Ohio, USA.

APPFWU01V