Skip til primært indhold

Innovation

Innovation er en uundværlig brik, når vi skal gøre sundhedsvæsenet klar til fremtidens patienter.

Med innovation og medicinsk teknologi kan vi tilbyde mobile og fleksible sundhedsydelser, som giver mulighed for at få behandling ”på distancen”. Derved kan vi undgå mange af besøgene på sygehuset og unødigt lange indlæggelser. Til glæde for den enkelte patient og de pårørende, men også for hospitalet og vores velfærdssamfund.

CIMT styrker innovation inden for og forskning i nye medicinske teknologier, fx telemedicin, apps, VR, videokonsultationer, wearables osv. 

INNOVATIONSPROCES

Ideen til innovation kan komme mange steder fra. Den kan opstå hos sundhedspersonalet i klinikken, der oplever et behov i deres dagligdag. Ideen kan også komme fra en innovationskonsulent, der fx har fået kendskab til en teknologisk løsning eller har hørt om et lignende projekt fra vores brede netværk. Ideen kan også komme fra en patient eller pårørende.

Ligegyldigt hvor ideen kommer fra, er innovationsprojektet altid forankret i et konkret behov på en afdeling på hospitalet. Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) gennemfører udelukkende projekter, som bunder i et behov på Odense Universitetshospital (OUH).

Projekter kan vare fra få måneder til flere år.

Innovationskonsulenterne hos CIMT følger innovationsprocessen fra ideen opstår til den er testet og evalueret, implementeret og opskaleret, hvis det er en succes. Vi sørger vi for, at ny teknologi kan integreres til de systemer, hospitalet allerede bruger, fx den elektroniske patientjournal.

Faser i innovationsprocessen fra "Problem i klinikken" til "Opskalering"

Hør mere om innovation i CIMT

Rikke Lyngholm Christensen

Rikke Lyngholm Christensen

Daglig leder

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2462 9727
APPFWU01V