Skip til primært indhold

Access & Acceleration

De danske og tyske sundhedssektorer står overfor store udfordringer som følge af den demografiske udvikling med flere ældre, ændrede behandlingskrav og stigende omkostninger. For at imødekomme disse udfordringer er der behov for nye ideer og teknologier til sundhedssektoren.

PROJEKTPERIODE

Start: April 2019
Slut: Marts 2022

Nye ideer opstår dog ikke af sig selv, men udvikles gennem en kontinuerlig vidensudveksling mellem virksomheder, hospitaler og forskningsinstitutioner – og dét er kernen i projektet Access & Acceleration.

Access & Acceleration tog udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til kompetencer og ressourcer i den dansk-tyske grænseregion for at opbygge en platform, der strækker sig ud over grænserne. Denne platform gør det lettere for virksomheder at få adgang til og samarbejde med hospitaler og forskningsinstitutioner.

Access & Acceleration fokuserede særligt på udviklingen af digital sundhed og medicoteknologi, med fokus på tre centrale faser i innovationsprocessen:

  • Idéudvikling: Udvikling og identificering af ideer til nye sundhedsløsninger, som fremmer virksomheders innovationsaktiviteter og imødekommer brugernes behov. I denne fase involverer projektet også patienter og eksperter fra den regionale sundhedssektor.
  • Udviklingsproces: Projektpartnerne skaber koncepter til udvikling af nye produkter og ydelser og tester dem i to pilotprojekter.
  • Markedsadgang: Projektpartnerne identificerer mulige markedsbarrierer ved introduktionen af nye tekniske løsninger og udvikler strategier, der letter markedslanceringen.

Samtidig opbyggede projektet et partnernetværk på tværs af grænser, som samlede sundhedsinnovatører fra virksomheder, hospitaler og forskningsinstitutioner, der har interesse i det dansk-tyske sundhedsmarked.

MÅL

Målet med projektet var at opbygge et partnernetværk på tværs af grænser for innovation og sundhed. Netværket gjorde det lettere for virksomheder at få adgang til og samarbejde med hospitaler og forskningsinstitutioner, så udviklingen af nye digitale sundhedsløsninger og medicoteknologi accelereres.

RESULTATER

Projektet har resulteret i tre primære outcomes:

  • Et interaktivt roadmap til markedsadgang
  • En rapport om barrierer for markedsadgang
  • En rapport om strategier for markedsadgang og lancering

Roadmappet er et værktøj for virksomheder, der gerne vil ind på det danske eller tyske marked med produkter eller ydelser til sundhedsvæsenet. Roadmappet fokuserer på de tre mest almindelige barrierer, som er europæisk og national lovgivning, strukturen i sundhedsvæsenet i et fremmed land og manglende viden om virksomheders muligheder for at søge funding.

Besøg projektets hjemmeside.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet har fået midler fra støtteprogrammet Interreg Deutschland-Danmark.

Thea Damkjær Syse

Thea Damkjær Syse

Projektleder

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2323 7449
APPFWU01V