Skip til primært indhold

Nyt i CIMT: PhD Club

Her i 2021 sætter CIMT et nyt tiltag for ph.d.-studerende i søen, nemlig CIMT PhD Club, som er et tilbud til ph.d.-studerende på OUH og SDU.

Målgruppen for CIMT PhD Club er ph.d.-studerende, som i deres forskning har fokus på digitale sundhedsteknologier, AI, robotter eller andre typer af innovative medicinske teknologier.

Klubben holder møde én gang om måneden, hvor ph.d. studerende på skift kan præsentere ideer til forskning eller forskningsresultater og få feedback fra gruppen og forskerne i CIMT. Der er gode muligheder for en tværfaglig diskussion, da medlemmerne af klubben kommer fra tre forskellige fakulteter. På møderne deltager på skift forskere fra CIMT’s Forskningsudvalg.

Første møde i CIMT PhD Club er tirsdag den 26. januar kl. 13. Det er et opstartsmøde, hvor alle medlemmer præsenterer deres ph.d.-projekter  i en præsentationsrunde, og forskningsleder i CIMT Kristian Kidholm fortæller om forskningen i CIMT. Mødet afholdes via video.

Derefter ligger møderne den fjerde torsdag i hver måned kl. 14.00-15.30.

Foreløbige forslag til emner på møderne i første halvår af 2021 er:

  • Nye metoder til brugerinvolvering i forskningsprojekter
  • Sundhedsøkonomisk evaluering af digitale sundhedsteknologier
  • Forskelle og ligheder mellem cost-effectiveness, mini-MTV og Business cases
  • Valg af forskningsdesign til studier af effekten af digitale sundhedsteknologier
  • Hvad kan jeg bruge implementeringsforskningen til i mit ph.d. projekt?
  • Hvordan sikrer jeg fokus på ulighed i sundhed i mit forskningsprojekt?

Til opstartsmødet tirsdag den 26. januar drøfter vi og fastlægger de forskellige forslag til emner. Du kan således selv være med til at påvirke, hvilke emner der skal tages op i CIMT PhD Club.

Hvis du gerne vil deltage i CIMT PhD Club, men ikke har modtaget en direkte invitation, er du velkommen til at tage kontakt til forskningsleder Kristian Kidholm på kristian.kidholm@rsyd.dk.

APPFWU01V