Skip til primært indhold

App til patienter med kronisk tarmbetændelse – evaluering og forskning

I Region Syddanmark er der op mod 10.000 borgere, der lever med kronisk tarmbetændelse. Det er en yderst hæmmende sygdom for patienten, idet den bl.a. indebærer symptomer som diarré, kraftige mavesmerter og vægttab.

PROJEKTPERIODE

Start: 20. februar 2019
Slut: april 2020

Når sygdommen er i udbrud, er der øget behov for kontakt med sygehuset, men tidligere kunne personalet på hospitalet ikke følge med i patienternes symptomer og forløb, medmindre de ringede sammen. Det var en omstændelig og tidskrævende proces for begge parter, og patienterne fandt det ofte svært at komme akut igennem til afdelingen.

MÅL

Formålet med projektet “PRO på patientens præmisser” var at udvikle et nyt forløb i patient-app’en Mit Sygehus, som skulle medvirke til at involvere patienter med kronisk tarmbetændelse mere i eget sygdomsforløb. App’en skulle give de ansatte mulighed for at følge med i patienternes forløb samt give bedre muligheder for løbende rapportering af symptomer. Desuden skulle den lette kommunikationen mellem patient og hospital, så behandling bedre kan skræddersyes den enkelte.

Projektet ønskede også at give mulighed for at afholde videosamtaler via app’en, så patienter, der bor langt væk, kunne spare turen til hospitalet.

RESULTATER

Projektet lykkedes med at skabe en løsning, som giver de ønskede muligheder for patienter og personale. På blot et år er der etableret et forløb i Mit Sygehus-app’en med en velfungerende PRO-løsning, hvor patienter kan indrapportere symptomer og besvare spørgsmål om deres tilstand. Godt 800 patienter bruger/har brugt app’en i løbet af det første år, og evalueringen af projektet viste, at ca. halvdelen af de patienter, der har brugt modulet “Mine Registreringer”, har delt deres data med personalet, for at det kunne danne grundlag for deres behandling og den fælles dialog om behandlingsforløbet.

Evalueringen af den første afprøvning af app’en tyder på en forandring i behandling og kontrol af patienterne, primært omkring kommunikationen mellem hospital og patient og arbejdsgangene på hospitalet. Takket være den nye løsning bliver PRO-data fra patienterne nemlig inddraget i den konkrete ambulante kontrol og beslutninger om behandling, ligesom de i praksis danner basis for individuelt tilrettet kommunikation med patienten.

Mellem hospitalsbesøgene har patienterne fået mulighed for at skrive til personalet og få svar senest inden for et døgn. Den nye løsning betyder, at kontakten mellem sygeplejerskerne og patienten er mere fokuseret på, hvad der er patientens behov i den givne situation og ikke alene beror på en standardprocedure.

Projektet er afsluttet i marts 2020, og løsningen er i dag en del af den daglige drift og et fast tilbud til patienterne på hhv. Afdelingen for Medicinske Marvetarmsygdomme på OUH i Odense samt på Gastroenterologisk Afsnit på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Siden projektets afslutning og corona-pandemien har afdelingen i Odense også tilføjet en funktion med videokonsultationer til app’en, så patienter og personale kan tale sammen via video i stedet for fysiske besøg. I Esbjerg er man ligeledes ved at implementere denne løsning (status per maj 2020).

Selvom app’en er i drift, er der stadig og ønsker til udvikling, fx arbejdes der på at integrere et ‘kit’ til hjemmemonitorering, som kan analysere afføringsprøver i borgerens hjem til grundlag for tilrettelæggelse af behandling.

Sideløbende med udvikling og afprøvning af app’en, er der igangsat et 3-årigt ph.d.-projekt af Jannie Petersen Fallesen, som løber til december 2023.

PARTNERE

Projektet blev ledet af Marie-Louise Krogh fra Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi på OUH, og blev gennemført i samarbejde med Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme på OUH og Gastroenterologisk Afsnit på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, hvor den nye løsning er blevet implementeret. Ph.d.-studerende Jannie Petersen Fallesen var tilknyttet projektet til 2022.

CIMT har stået for evalueringen af projektet, og bidrog desuden til det tilknyttede ph.d.-projekt af Janni Petersen Fallesen, hvor tidligere CIMT-forsker Mette Maria Skjøth var medvejleder.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet modtog 1 mio. DKK fra TrygFonden til udvikling og implementering af den nye app-funktion til patienterne samt evaluering af effekterne.

Det tilknyttede ph.d.-projekt var finansieret af Syddansk Universitet, UCL samt Sydvestjysk Sygehus.

PRESSE OM PROJEKTET

Læs evalueringsrapporten fra udviklings- og implementeringsprojektet her: Evalueringsrapport, PRO på patientens præmisser, april 2020.

Læs en artikel om opstart af projektet i Fyens Stiftstidende.

Kathrine Rayce

Kathrine Rayce

MTV-konsulent, postdoc

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


6541 7940
APPFWU01V