Skip til primært indhold

Faglige oplæg og debat til WHINN

Ved dette års WHINN – Week of Health and Innovation var CIMT repræsenteret med to sessioner i programmet.

Første session var en paneldebat om borgerskabte data og deres rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Her gik snakken lystigt blandt både panel og publikum, og nogle af de centrale pointer var:

  • i fremtiden vil vi se mere individuelt tilpassede løsninger inden for sundhedsvæsenet.
  • data er noget vi giver til hinanden; det kan skabe værdi for andre, hvis vi kan dele og få bedre kendskab til sundhedsdata.
  • der er indsatser i gang for at gøre det lettere at dele data.
  • der er et uudnyttet potentiale ift. at bruge sundhedsdata til forebyggelse.
  • vi har en høj grad af tillid i sundhedsvæsenet, og den skal vi værne om.

Panelet bestod af:

  • Bjarne Dahler-Eriksen, lægelig direktør, Odense Universitetshospital
  • Laura Duus Dahlin, politisk konsulent, Dansk Erhverv
  • Thomas Schmidt, lektor, ph.d, Health Informatics and Technology, Syddansk Universitet
  • Johanne Flowers Parning, teamleder, seniorkonsulent, Center for Sundhedsinnovation (SINO), Danske Regioner

Den anden session handlede om PRO som en del af hospitalsbehandling, og her hørte vi to eksempler fra Odense Universitetshospital:

Maria Monberg Feenstra, ph.d.-studerende, fortalte om PRO i behandling af endometriose, der er en kronisk og smertefuld lidelse, hvor man uden på livmoderen danner samme væv som inden i livmoderen. Hun beskrev, hvordan PRO kan gøre patienterne mere aktive i behandlingen og understregede behovet for at indtænke PRO i organiseringen, så der er tid til at håndtere og reagere på data.

Camilla Littau Nielsen, ph.d.-studerende, fortalte om PRO i udredning af søvnforstyrrelser, hvor hun bl.a. undersøger betydningen af at skifte fra fysisk konsultation til udredning via PRO. Hun sagde bl.a.: “Hvem ved, hvor skoen trykker? Det gør den, der bærer skoen”.

Desuden fortalte Kirstine Skov Benthien, postdoc, klinisk sygeplejespecialist, Hvidovre Hospital, Palliativ Enhed, Lungemedicinsk og Endokrinologisk Afdeling, om evaluering og de kliniske effekter af PRO, og Cecilie Lindström Egholm, postdoc, specialkonsulent, Videncenter for Rehabilitering og Palliation – REHPA, fortalte om implementering af PRO-løsninger.

WHINN – Week of Health and Innovation 2023 finder sted i Forskerparken i Odense den 8.-9. november 2023.

APPFWU01V