Skip til primært indhold

Tak til alle der deltog i CIMTs åbningsevent fredag d. 24. januar og var med til at gøre dagen til en stor succes

Fredag d. 24. januar blev CIMT officielt indviet ved arrangement og fejring på OUH.

CIMT skal bidrage til forskning i sundhedsteknologi i Region Syddanmark og gøre indsatsen mere tydelig i Danmark og internationalt. Og netop deltagere fra centrets internationale netværk var på talerlisten ved åbningen – adjungeret professor på SDU Kevin Dean, af British Health Service i november 2013 placeret blandt the 50 Top Innovators i England – samt Professor Sir George Crooks fra den nationale sundhedsmyndighed NHS i Skotland og Line Linstad, afdelingsleder i Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin, Tromsø.

Også Stephanie Lose, medlem af regionsrådet for Venstre, og direktør på OUH Peder Jest talte ved åbningen om det nye, formaliserede samarbejde mellem hospital og universitet og de mange innovationsprojekter og ph.d.-studier, der nu er lagt ind under CIMT.

Centeret skal etablere samarbejde mellem forskere på SDU med viden om nye teknologier og klinikere på OUH med kendskab til patienters behov. På den måde bliver centret en katalysator for udvikling og ibrugtagning af nye teknologier på OUH, sagde Peder Jest, som bød velkommen i sin egenskab af formand for det nye Innovationsråd, som bl.a. består af repræsentanter fra ledelserne på OUH og SDU, og som skal udstikke kursen for CIMT’s aktiviteter.

APPFWU02V