Skip til primært indhold

Seniorforsker Knud Bonnet Yderstræde

Knud Bonnet Yderstræde har været tilknyttet CIMT siden januar 2018.

Knud Bonnet Yderstræde

  • Ph.d., cand.med.
  • Klinisk lektor ved Klinisk Institut, SDU

Se Knuds publikationer.

Besøg Knuds profil på LinkedIn.

Gennem en lang årrække har Knud Yderstræde beskæftiget sig med diagnostik, behandling af og opfølgning på patienter med sukkersyge (diabetes), herunder håndtering af senkomplikationer til sukkersyge.

Denne patientgruppe er oplagt som brugere af medicinsk teknologi, og Knud er bl.a. del af en gruppe, der undersøger mulighederne for at anvende videokonsultationer til at skabe fleksibilitet for brugeren og samtidig reducere antallet af fremmøder i ambulatoriet.

Knuds fokus har især været “den diabetiske fod”, og han har bl.a. deltaget i et stort regionalt projekt om telemedicinsk håndtering af diabetiske fodsår samt udviklingen af en særlig 3D-teknologi til diagnostik og behandling af diabetiske fodsår. Begge områder er dækket af ph.d.-projekter, hvoraf det første er afsluttet.

Som en del af projektet Patient@home har Knud deltaget i udviklingen af teknologiske løsninger til patienter med forskellige kroniske lidelser. Med Universitetscenter for Sårheling ved OUH har han arbejdet med teknologiske løsninger til patienter med forskellige sårproblemer, herunder kroniske venøse bensår. Fx har Knud været med til at udvikle udstyr, der skal måle trykket under bandager ved hjælp af bluetooth-teknik, så man på afstand kan følge trykudviklingen hos patienter med bensår.

Knud har oparbejdet et stort netværk inden for udvikling af medicinsk teknologi og bringer dette netværk med sig til CIMT til fortsat udvikling af bæredygtige teknologiske løsninger inden for sundhedssektoren. Knud har været tilknyttet CIMT i flere år og har også haft gavn af CIMT-netværket af adjungerede professorer. Desuden har han stor erfaring som forsker og vejleder af ph.d.-studerende.

Knud er medlem af OUH’s POCT-råd (Point Of Care Testing), hvor han bidrager til beslutninger om indførelse af løsninger og teknologi, der kan reducere patienternes behov for at møde op på hospitalet. POCT betyder kort fortalt at teste tæt på patienten i stedet for på hospitalet eller laboratorier.

Knud er desuden medlem af CIMT’s Forskningsudvalg og OUH’s Innovationsråd.

APPFWU01V