Skip til primært indhold

Afslutningskonference for GERI-kufferten

GERI-kufferten – et værktøj til opsporing af akut sygdom hos ældre borgere i eget hjem - startede i 2017 og er netop afsluttet ved udgangen af 2019.

Projektet strækker sig på tværs af sektorerne i sundhedsvæsenet og involverer både hospitaler, kommuner og praktiserende læger. Målet med projektet er at forhindre akutte indlæggelser af ældre borgere, fordi det ofte er en belastning for borgeren, ressourcekrævende for hospitalet og øger behovet for hjælp i hjemmet bagefter.

Med GERI-kufferten kan kommunens akutsygeplejersker opspore og behandle sygdom tidligt, så den ikke når at udvikle sig og kræve større behandling og indlæggelse. Ved hjælp af udstyret i kufferten kan sygeplejersken foretage kliniske målinger (fx infektions- og væsketal), så diagnosen kan stilles tidligt i samarbejde med den ældre borgers egen læge.

Til afslutningskonferencen kunne bl.a. professor og overlæge Karen Andersen-Ranberg fortælle at GERI-kufferten generelt er blevet modtaget positivt af både borgere og samarbejdspartnere i projektet. De endelige projektresultater, som udkommer i foråret 2020 i en rapport fra VIVE, vil vise, om GERI-kufferten har ført til færre akutte indlæggelser, som var håbet ved indførelsen.

Læs mere om projektet GERI-kufferten her.

APPFWU01V