Skip til primært indhold

Virtuelt Museum med VR

En indlæggelse medfører ofte mange bekymringer og udfordringer og kun få muligheder for adspredelse. Hvis patienten er langt fra sine pårørende eller under epidemier som covid-19, kan patienterne desuden være afskåret fra besøg.

PROJEKTPERIODE

Start: september 2020
Slut: marts 2021

Det kan være både fysisk og psykisk belastende, og de manglende besøg kan føre til følelsen af social eksklusion og ensomhed. Patienters mentale tilstand har betydning for deres sygdomsforløb, og det virtuelle museum er et forsøg på at give positive oplevelser og fjerne fokus fra bekymringer under sygdom og indlæggelse.

MÅL

Projektet ville undersøge, om et besøg på virtuelt museum kan forbedre patienters mentale sundhed og livskvalitet under en indlæggelse ved at fjerne fokus fra udfordringer og bekymringer. Desuden skulle projektet undersøge VR-teknologiens modenhed, og om det er muligt at implementere VR og de muligheder, teknologien giver, på en sengeafdeling.

Projektet gjorde det muligt for indlagte patienter på udvalgte afdelinger at bevæge sig rundt til værker på Kunstmuseum Brandts via et VR-headset. Her kan man undersøge hvert enkelt værk fra 2-3 positioner og få uddybende information om værket via lyd, billeder, tekst og speak.

Indtil videre udvikles en prototype, som kan videreudvikles afhængigt af projektets resultater.

Målgruppen for projektet er patienter indlagt på Hæmatologisk Afdeling, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme og på Sygehusenheden Ærø.

RESULTATER

Projektet har givet vigtig viden om VR til patienter og om teknologiens modenhed. Det vil kræve forskning at undersøge, om tilbuddet kan øge patienternes trivsel og velvære, men tilbuddet kan distrahere og give patienterne nye sanseindtryk.

PARTNERE

Partnere på projektet inkluderede Kunstmuseum Brandts og Timestory VR.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet blev finansieret af Kulturregion Fyn.

Rikke Lyngholm Christensen

Rikke Lyngholm Christensen

Daglig leder

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2462 9727
APPFWU01V