Skip til primært indhold

Renewing Health

RENEWING HEALTH (REgioNs of Europe WorkINg toGether for HEALTH) var et europæisk projekt, hvor ni af Europas stærkeste regioner inden for velfærdsteknologi og telemedicin gik sammen for at udvikle og evaluere løsninger og services til patienter med kroniske helbredsproblemer.

PROJEKTPERIODE

Start: februar 2010
Slut: december 2013

De 7.900 patienter, som indgik i projektet, var fordelt på de store kronikergrupper KOL, diabetes eller hjerte-kar-sygdomme.

For at sikre at man tilbyder de rigtig former for løsninger, skal de nye ydelser dokumenteres og evalueres grundigt, og her spillede RENEWING HEALTH en vigtig rolle.

MÅL

RENEWING HEALTH ville systematisk evaluere eksisterende telemedicinske løsninger for at skabe viden og beslutningsgrundlag for udbredelse i de enkelte regioner og på tværs i EU. Projektet belyste effekten af de telemedicinske løsninger, og alle løsningerne blev evalueret med udgangspunkt i MAST for at sikre, at de blev evalueret ens. Derved kunne man opnå et reelt sammenligningsgrundlag for de telemedicinske løsninger og deres effektivitet.

RESULTATER

Projektet resulterede i en række løsninger i drift, herunder KOL-kufferten og telemedicinsk sårbehandling på Odense Universitetshospital. Andre projekter blev sat i gang som direkte videreførelse af de gode resultater fra RENEWING HEALTH, fx United Health, Carewell og Beyond Silos.

Desuden validerede projektet MAST-modellen til evaluering af telemedicin, og på foranledning af EU-kommissionen blev der dannet en europæisk forening til varetagelse af MAST.

Besøg projektets officielle hjemmeside.

EVALUERING

I evalueringsprocessen blev de kliniske, organisatoriske og økonomiske effekter undersøgt i et randomiseret studie med udgangspunkt i MAST modellen.

EKSTERN FINANSIERING

Renewing Health-Projektet har modtaget økonomisk støtte fra EU under “ICT Policy Support Programme (ICT PSP)”, som er en del af “Competitiveness and Innovation Framework Programme” under den Europæiske Kommission.

Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

Forskningsleder, professor

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


3058 6477
Lea Bohn

Lea Bohn

Kommunikations- og eventansvarlig

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


5164 0948
APPFWU02V