Skip til primært indhold

RoOS på øre-næse-halskirurgisk afdeling OUH

Patientens vej gennem systemet på øre-næse-halskirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital (OUH) er præget af mange kontakter med forskellige personalegrupper.

PROJEKTPERIODE

Start: oktober 2017
Slut: oktober 2018

Ofte får patienterne udleveret et skema, som fungerer som en form for samtaleskema mellem de klinikere, som patienten møder. Tidligere lagde behandlerne skemaet og blanketter til hinanden i dueslag på gangen – papirer med patienternes personlige oplysninger.

Desuden bruger afdelingen generelt en del tid på telefonsamtaler personalet imellem og på at følge patientens vej gennem afdelingen eller til andre afdelinger. Afdelingen har ca. 220 patientforløb pr. dag.

MÅL

Projektet skulle lette kommunikationen mellem de enkelte personalegrupper og afdelinger ved at digitalisere den. Projektet ville derfor implementere RoOS på øre-næse-halskirurgisk afdeling gennem 3 faser:

  1. test og implementering
  2. identifikation og udvikling af standardnotater samt elektronisk registrering af koder
  3. digitalisering af kommunikationen i forhold til kræftpakkeforløb

RESULTATER

Fase 1 og 2 blev implementeret samtidig i februar 2018, og kommunikationen blev derved mere digital.

Det betød, at hver patient blev oprettet som en ”opgave”, når vedkommende havde registreret sin ankomst, og personalet kunne hele tiden se patientens vej rundt i afdelingen. Det sparede tid for personalet, når de ikke behøvede at følge patienten fysisk, og blanketterne blev udfyldt digitalt i systemet.

Derudover havde automatiseringsrobotten Manatee lettet arbejdsgangen i forhold til at skrive standardnotater og sikret en tidstro og automatisk elektronisk registrering af det kodeark, som er obligatorisk ift. indberetning til landspatientregistret. Det fungerede på den måde, at behandlerne kalder kodearket frem, når de sidder med patienten, sætter flueben de rigtige steder, og svarene registreres direkte i Cosmic. Systemet opretter et standardnotat,  så det er kun særlige punkter, der skal udfyldes fra gang til gang. Det giver hurtigere arbejdsgange og gør notaterne mere ensartede og derved mere effektive.

PARTNERE

Projektet blev gennemført i samarbejde med øre-næse-halskirurgisk afdeling F på OUH, og systemerne blev leveret af Nobly og Sirenia.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet blev finansieret af midler fra Nursefinderpuljen.

Lea Bohn

Lea Bohn

Kommunikations- og eventansvarlig

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


5164 0948
APPFWU01V