Skip til primært indhold

Virtuelle indlæggelser skal lette presset ved fremtidige epidemier

Det nye projekt ”Influenz-er: Rethinking Epidemic Preparedness and Response” skal udvikle et system med virtuelle indlæggelser og telemedicin til at begrænse belastningen fra indlæggelser på hospitalet under kommende epidemier som COVID-19.

Projektet har modtaget 20 mio. kr. af Innovationsfonden og skal i en periode på 4 år implementeres og testes på Nordsjællands Hospital. CIMT og innovationsprofessor Kristian Kidholm har modtaget 2,3 mio. kr. til at varetage de sundhedsøkonomiske analyser, som skal gennemføres i form af et ph.d.-projekt. Projektet markerer et nyt samarbejde for CIMT med Københavns Universitet og Nordsjællands Hospital.

Epidemier udfordrer hospitalerne på sengepladser, personale og udstyr

Større epidemier som COVID-19 og influenza kan på kort tid forårsage stort indryk af patienter på hospitalerne og dermed udfordre hospitalernes kapacitet på såvel sengenormering som personale og udstyr. Fyldte hospitaler med et større pres særligt på akutmodtagelser og sengeafsnit medfører igen øget risiko for virussmitte.

Derfor skal projektet “Influenz-er” teste en ny model for epidemihåndtering og -beredskab i sundhedsvæsenet og implementere den på Nordsjællands Hospital.

I modellen spiller de digitale løsninger en vigtig rolle: Borgere kan ved brug af smartphone eller tablet selv monitorere deres sygdom og eventuelt indlægges i eget hjem. Et virtuelt epidemicenter på hospitalet skal overvåge patienten under indlæggelsen i eget hjem og derved sikre kobling mellem løbende overvågning og kommunikation mellem borger og hospital. Epidemicenteret skal kunne håndtere diagnostisk testning, isolation, monitorering og behandling.

Formålet med projektet er at sikre hospitalskapacitet til de sygeste under en virusepidemi ved at lade alle andre virussmittede patienter behandle under forsvarlige forhold i hjemmet med døgnadgang til epidemicenteret. Nordsjællands Hospital vil med projektet implementere en generisk epidemimodel, der er fleksibel i forhold til alle større virusepidemier nationalt og internationalt.

Hvis du vil vide mere om forskningsprojektet, kan du kontakte innovationsprofessor i CIMT Kristian Kidholm på kristian.kidholm@rsyd.dk eller Thea Kølsen Fischer, forskningschef på Nordsjællands Hospital på thea.koelsen.fischer@regionh.dk.

APPFWU02V