Skip til primært indhold

Evaluering af Telemedicinsk Hospiceseng

Kun få patienter fra Ærø benytter muligheden for at komme på hospice, selvom de har behov for en smertelindrende (palliativ) indsats på specialiseret niveau og opfylder kriterierne for at komme på hospice.

PROJEKTPERIODE

Start: april 2018
Slut: sommer 2020

Dette skyldes især den lange transporttid, da nærmeste hospice er i Svendborg på Fyn, som ikke har landfast forbindelse til Ærø, men kræver overgang med færge.

Mange døende patienter og deres pårørende lægger vægt på at kunne forblive i nærmiljøet, og det kan være medvirkende til, at patienter fravælger tilbuddet om hospice. Derfor er der som en del af arbejdet med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen behov for at afprøve nye muligheder for øget samarbejde om den specialiserede behandling.

Derfor er der pr. november 2018 etableret et telemedicinsk hospiceområde på Sygehusenheden Ærø i et samarbejde mellem Sygehusenheden Ærø (en del af OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus), Hospice Sydfyn og Ærø Kommune. Her er det muligt for patienten at få specialiseret rådgivning via videosamtaler med personale fra Hospice Sydfyn og de tilknyttede læger fra Palliativt Team Fyn (OUH). Personalet på Sygehusenheden Ærø har på samme måde adgang til sparring og rådgivning via videosamtaler.

MÅL

Projektets formål var at undersøge, om den telemedicinske løsning fremmer brugen af specialiseret rådgivning i forhold til smertelindrende pleje og behandling for patienter på Ærø. Derudover ville projektet afdække, om den patientoplevede kvalitet og tryghed kunne øges via telemedicin.

RESULTATER

I projektperioden på 13 måneder blev i alt seks patienter indlagt i den telemedicinske hospiceseng. Projektet har været en omstillingsproces for personalet i Sygehusenheden Ærø, idet de skulle udvide deres kompetencefelt i at passe døende til at specialisere sig i komplekse problemstillinger inden for palliativ pleje.

De indledende uddannelsesforløb på Hospice Sydfyn gav personalet på Ærø et godt indblik i, hvordan der arbejdes indenfor det specialiserede palliative felt på Hospice Sydfyn, men det var en udfordring at holde alt personale opdateret på det specialiserede palliative område med det relativt begrænsede antal patienter, ligesom det har været svært at opnå en rutine.

Det har været personalets indtryk, at patienter og pårørende generelt har haft gavn af deltagelse i de telemedicinske videokonsultationer. Sparring mellem Hospice Sydfyn og Sygehusenheden Ærø er generelt bedst forud for de telemedicinske konsultationer, hvorefter patienter og pårørende kan inddrages i den endelige afstemning af behandlingen og plejen.

Det kostede 3.778.736 kr. at etablere projektet. Sygehusenheden Ærø har ikke haft nogen væsentligt forøgede driftsomkostninger, mens det forholdt sig anderledes for Hospice Sydfyn. Deres indsats har vist sig at række ud over at være ’rådgivende’ til at udfylde en mere omfattende rolle og have karakter af at være mere deltagende.

Efter afslutning og evaluering af projektet i foråret 2020, besluttede regionsrådet i Region Syddanmark i juni 2020 at gøre den telemedicinske hospiceseng til et fast tilbud til borgere på Ærø.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet blev finansieret af Regionsrådet i Region Syddanmark.

Kathrine Rayce

Kathrine Rayce

MTV-konsulent, postdoc

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


6541 7940
APPFWU01V