Skip til primært indhold

Projekt om patient-rapporterede oplysninger (PRO) får 1,7 mio. af Sundheds- og Ældreministeriets PRO-pulje

Som et led i Finansloven er der afsat penge til at Sundheds- og Ældreministeriet skal støtte projekter i de danske regioner, hvor sygehuse i samarbejde med kommuner og/eller almen praksis, anvender PRO i den direkte patientbehandling og i kvalitetsarbejde.

Blandt de 12 ansøgninger har seks projekter modtaget støtte, herunder tre i Region Syddanmark.

Det ene projekt, som har modtaget støtte fra puljen, hedder Den PRO-aktive patient, og foregår i samarbejde mellem CIMT, Kardiologisk Ambulatorium på OUH Svendborg Sygehus samt Svendborg Kommunes Sundhedshus, som tilbyder et udvidet hjerterehabiliteringstilbud til borgerne. Projektet er rettet mod patienter med behov for hjerterehabilitering efter indlæggelse med iskæmisk hjertesygdom, og har til formål at finde patienter med udvidet behov for hjælp til at følge anbefalinger om rygestop, vægttab, motion og medicin compliance samt screene for angst og depression, og afprøve PRO-metoder til disse patienter.

I dag er PRO primært udbredt inden for sygehussektoren, men med puljen har ministeriet ønsket også at inddrage kommuner og almen praksis.

For Marie-Louise Krogh, der står i spidsen for projektet på OUH, bliver det især interessant at se, om gevinsterne ved PRO er de samme i almen praksis, som de er i sygehusvæsenet:

"Det er spændende, om sektorerne har samme fokus på, hvor patienten er henne i hele PRO-konceptet. En del af processen i vores projekt er at finde ud af, om primær- og sekundærsektoren ønsker at benytte sig af samme PRO-skema, og hvordan arbejdsgangene mellem sektorer adskiller sig fra hinanden. Der er ingen soleklar løsning. Samtidig handler projektet om, om vi tør overlade ansvar til patienterne. Det er et spændende perspektiv. Jeg er overbevist om, at patienter kan meget mere, end vi lader dem gøre i dag," fortæller Marie-Louise Krogh, Innovationskonsulent på OUH.

Projektet starter i foråret 2017. Mere information vil være tilgængelig her på siden løbende.

PRO (Patient Reported Outcomes) er informationer om patientens helbredstilstand, herunder fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau. PRO er rapporteret direkte af patienten. PRO findes i engelsksproget litteratur og betegnes i nogle sammenhænge som PROM (Patient Reported Outcome Measures).

APPFWU02V