Skip til primært indhold

Videokonsultationer på Odense Universitetshospital

Brugen af videosamtaler med især ambulante patienter er støt stigende og vil med tiden få stor betydning ikke blot for patienterne, men også for sundhedspersonalet.

PROJEKTPERIODE

Start: 1. december 2022
Slut: 31. december 2023

Patienternes oplevelse af videosamtaler med hospitalet er altafgørende for udbredelsen af brugen deraf. Dels fordi tilfredshed er en forudsætning for, at patienterne på Odense Universitetshospital (OUH) vil benytte tilbuddet, dels fordi patienternes tilfredshed også har betydning for sundhedspersonalets villighed til at bruge videosamtaler.

MÅL

Det overordnede formål med projektet er at undersøge patienters oplevelse af den stigende brug af videosamtaler mellem patienter og sundhedspersonale på hospitalerne i Region Syddanmark, såvel som effekten af læringsforløbet i de kliniske afdelinger vedrørende kompetencer i videosamtaler med patienter og den kliniske effekt af patienternes deltagelse i videokonsultationer. Det er forventningen, at projektet får belyst, hvilke hindringer der kan være for at udbrede videosamtaler til alle patienter, inklusiv ressourcesvage personer, der kan have behov for særlige tiltag.

Projektet består af fire arbejdspakker, hvor CIMT er ansvarlig for den ene: Undersøgelse af patienttilfredshed.

Undersøgelsen vil omfatte alle patienter, som i løbet af 6 måneder har gennemført videokonsultationer med sundhedspersonale på OUH. Det forventes, at minimum 7000 patienter vil blive inviteret til at deltage. Undersøgelsen baseres på eksisterende valideret spørgeskema.

PARTNERE

CIMT står for Arbejdspakke 1: Undersøgelse af Patienttilfredshed.

Udover CIMT er også Center for Patientkommunikation, Center for Klinisk Epidemiologi og Centre for Clinical Artificial Intelligence partnere på projektet.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet er finansieret af OUH, Helsefonden og Region Syddanmarks Sundhedstjenesteforskningspulje.
 

Ida Wagner Svendsen

Ida Wagner Svendsen

MTV-konsulent

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2466 9951
Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

Forskningsleder, professor

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


3058 6477
APPFWU01V