Skip til primært indhold

Brug af eHealth i kommunikation om fosterdiagnostik

Alle gravide kvinder i Danmark tilbydes undersøgelser (screenings) for Downs syndrom.

PROJEKTPERIODE

Start: 2011
Slut: 2015

Undersøgelserne kombinerer moderens alder, biofysiske (ultralyd) og biokemiske markører til at estimere risikoen for at bære et foster med Downs syndrom.

Gravide kvinder med øget risiko tilbydes yderligere tests. Formålet med undersøgelserne for Downs syndrom er at hjælpe gravide kvinder til at træffe deres eget valg, og præcis information er en vigtig forudsætning.

MÅL

Det overordnede formål med ph.d.-projektet var at udvikle en eHealth-intervention, der skulle forbedre gravide kvinders evne til at træffe et informeret valg om undersøgelserne for Downs syndrom samt at undersøge virkningerne af interventionen.

RESULTATER

Studiet viste, at en internetbaseret løsning fint supplerer de mere traditionelle måder som mundtlig information og brochurer ved information om undersøgelserne. Det er vigtigt at tilbyde forskellige måder at tilegne sig information for at sikre individuelle løsninger i fremtiden. Endvidere demonstrerede projektet, at en vellykket udvikling af en sundhedsrelateret hjemmeside er baseret på en velstruktureret proces og involverer relevante interessenter.

Se video om projektet.

PARTNERE

Projektet blev gennemført i samarbejde mellem CIMT, Gynækologisk – Obstetrisk Afdeling D på OUH og Erhvervsakademiet Lillebælt.

Projektet var et ph.d.-projekt af Mette Maria Skjøth, nuværende oversygeplejerske på Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universitetshospital.

Mette Maria Skjøth

Oversygeplejerske, ph.d.

Odense Universitetshospital, Hudafdeling I & Allergicentret


Jane Clemensen

Jane Clemensen

Forskningsleder, professor, sygeplejerske

Klinisk Institut, Syddansk Universitet


(+45) 2434 2024
APPFWU01V