Skip til primært indhold

CIMT Årsrapport 2017

CIMT’s årsrapport for 2017 er klar. I årsrapporten kan du bl.a. se priser og nomineringer til CIMT i 2017, læse en opsummering på året fra både innovations- og forskningsområdet i CIMT, se afsluttede og nye projekter fra 2017 og en kort beskrivelse af nogle af vores events i året, der er gået.

I 2017 har vi bl.a. oplevet, at

– antallet af publikationer fra CIMT-forskere stadig stiger. I 2017 har vi i alt udgivet 54. Vores tværfaglige styrke kommer også tydeligt til udtryk ved publikationerne, der for en stor dels vedkommende udgives af forskere på tværs af de videnskabelige retninger. Tessa Lind Gjødesen, innovationschef på OUH og daglig leder for CIMT  uddyber: “Forskerne i CIMT publicerer en lang række artikler, og det er glædeligt at se det markante tværvidenskabelige afsæt for artiklerne og forskningen. Det er selve livsnerven for CIMT, at vi samarbejder på tværs og bringer vores forskellige fagligheder i spil, så patienterne får helstøbte løsninger.”

– vi har afsluttet en lang række projekter, fx PAATH – en test af teknik og samarbejde på tværs af sektorer, som viste så gode resultater, at det fortsatte i det nye projekt om GERI-kufferten.

– vores ansøgning til det store EU-projekt ImpleMentAll om implementeringsforskning er gået igennem, og CIMT har rollen som overordnet koordinator for projektet med chefkonsulent Claus Duedal Pedersen i front. Kristian Kidholm, samfundsvidenskabelig forskningsleder og leder af OUH’s evalueringsenhed forklarer: ”Implementering og personalets anvendelse af nye telemedicinske behandlinger er ofte et svagt punkt i forhold til at få projekterne helt i mål. I CIMT har vi stort fokus på behovet for forskning i netop gode implementeringsmetoder, og derfor har vi også fået rollen som leder af ImpleMentAll-projektet. Det har givet kontakt til mange af Europas allerbedste implementeringsforskere og vil på sigt også medvirke til endnu bedre implementering af telemedicin i CIMT og på OUH.”

Mette Maria Skjøth, forskningsansvarlig for Region Syddanmark i ImpleMentAll uddyber: “ImpleMentAll-projektet vil udvikle et evidensbaseret værktøj til at gøre implementeringen af eHealth mere effektiv og præcis. Udviklingen er baseret på implementeringsforskning og involverer forskere og udviklere fra otte europæiske lande og Australien. I projektet danner eksisterende eHealth-initiativer basis for udvikling, anvendelse og evaluering af nye strategier for implementering og giver en unik mulighed for at kunne udvikle et overordnet værktøj til understøttelse af implementering”.

Læs årsrapporten her.

APPFWU02V