Skip til primært indhold

Evaluering af national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

Telemedicin er et område med særligt fokus i sundhedssektoren i disse år, da der er store forventninger til gevinsterne.

PROJEKTPERIODE

Start: 2015
Slut: 2016

I den nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin fra 2012 forventes det, at telemedicin kan give økonomiske gevinster og bidrage til bedre og mere sammenhængende patientforløb samt bedre brug af ressourcerne.

MÅL

Evalueringen skulle belyse gevinster og udfordringer ved national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering med fokus på venøse bensår og diabetiske fodsår samt indsamle erfaringer med brugen af telemedicin på tværs af sektorer i Danmark. Fokus var især på udbredelsen af telemedicinsk sårvurdering og de organisatoriske forandringer, det medfører. Evalueringen blev struktureret efter Model for ASsessment of Telemedicine (MAST).

RESULTATER

Evalueringen viser, at telemedicinsk sårvurdering er udbredt i alle regioner. Der er stor tilfredshed med den tekniske løsning og den gennemførte kompetenceudvikling hos personalet i kommuner og på sygehuse. Samarbejdet og kommunikationen mellem kommunale sygeplejersker og personale på hospitalerne er ifølge personalet blevet forbedret. Desuden oplever personalet en række andre gevinster, men også at der i implementeringen har været flere udfordringer.

Undersøgelser har vist stor tilfredshed hos patienterne, men der kan i denne evaluering ikke dokumenteres kliniske og økonomiske effekter af projekt National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering, da der i det nationale projekt ikke er publiceret resultater om disse. I evalueringen præsenteres derfor resultater fra to danske projekter, som på flere punkter kan sammenlignes med det nationale projekt.

Grundet store forskelle i det organisatoriske setup er det vanskeligt at tale om landsdækkende effekter. Projektet er det første af sin art på nationalt niveau, og det har bl.a. vist hvilke udfordringer, der har været forbundet med implementeringen af telemedicinsk sårvurdering, men også organisatoriske fordele ved telemedicinsk sårvurdering, bl.a. bedre samarbejde og kommunikation mellem medarbejdere fra kommuner og hospitaler.

Læs mere om projektet på MedComs hjemmeside.

EKSTERN FINANSIERING

Evalueringen blev finansieret af Fonden for Velfærdsteknologi.

PARTNERE

Evalueringen blev gennemført af MedCom, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Digitaliseringsstyrelsen samt Sundheds- og Ældreministeriet.

Mette Bøg Horup

Mette Bøg Horup

PRO-konsulent

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2446 0772
APPFWU02V