Skip til primært indhold

App skal hjælpe pårørende til alvorligt syge

CoLab Odense er sammen med tre andre CoLabs i netværket CoLab Denmark i gang med at afprøve app’en Relabee til pårørende til alvorligt syge patienter – en hidtil overset målgruppe.

Pårørende risikerer i forbindelse med længere sygdomsforløb selv at blive syge med stress eller anden alvorlig sygdom. Formålet med projektet er derfor at undersøge, om app’en kan reducere den belastning, de pårørende oplever.

”Ofte er det de pårørende, der står for de praktiske opgaver i forbindelse med et længere sygdomsforløb,” fortæller innovationskonsulent i CoLab Odense, Malte Kongstad Deleuran. ”Tanken er, at app’en kan hjælpe med at give overblik, fordi alle informationer om sygdommen samles et sted. Samtidig giver app’en de pårørende mulighed for at få hjælp af familie og venner til konkrete, praktiske opgaver.”

CoLab Odense samarbejder med H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, som afprøver app’en til pårørende til børn i svære behandlingsforløb. Når patienten er et barn, er der ofte et stort netværk af familie og venner, som dagligt vil opdateres omkring barnets forløb.

Malte Kongstad Deleuran uddyber: ”Fordelene for denne målgruppe er – ud over at netværket kan tilbyde hjælp til praktiske opgaver – at information om  barnets sygdomsforløb eller dagens undersøgelse kan gives til hele netværket på en gang. ”

Bred test i gang

App’en afprøves i CoLabs i hele Region Syddanmark. I projektet samarbejder fire CoLabs med virksomheden Relabee og fire forskellige kliniske afdelinger og målgrupper på sygehusene i regionen.

”Det er netop styrken ved CoLab-netværket, at vi kan afprøve teknologier på tværs i regionen og dermed engagere flere pårørendegrupper og sundhedsprofessionelle. Det giver kommuner og sygehuse viden om app’ens værdi for de pårørende og derigennem mulighed for at anbefale app’en til nye målgrupper”, forklarer Mette Damkjær Syse, projektchef i CoLab Odense.

Målet med projektet er at afklare, om app’en Relabee kan reducere den belastning, som pårørende til alvorligt syge oplever. Projektet skal samtidig undersøge, om app’en kan give værdi for behandlere, som kan have svært ved at finde tilbud til de pårørende.

Relabee kan bruges af pårørende til patienter med mange forskellige sygdomme. App’en er gratis og kan frit hentes fra App Store/Google Play eller tilgås via www.relabee.com.

CoLab Odense samarbejder med H.C. Andersen Børne- og Ungehospital og afprøver app’en til pårørende til børn i svære behandlingsforløb. CoLab Vest har indgået samarbejde med Sydvestjysk Sygehus, hvor den afprøves til pårørende til patienter med demens. CoLab Lillebælt og Sygehus Lillebælt samarbejder om at afprøve app’en til pårørende til patienter på neonatalafsnittet. I CoLab Recovery and Rehab afprøves der bredt i psykiatrien i samarbejde med PsykInfo, Psykiatriens hverdagstestere og Bedre Psykiatri.

APPFWU02V