Skip til primært indhold

COLLIN – Samarbejde om innovation

I perioden 2011 til 2014 havde Odense Universitetshospital et tæt samarbejde med universitetshospitalet i Kiel (UKS-H), og det var denne relation, der dannede basis for projektet COLLIN (COLLaboration for Innovation).

PROJEKTPERIODE

Start: april 2013
Slut: maj 2014

Projektet ønskede at udarbejde retningslinjer for en systematisk tilgang til hospitalsinnovation, der matcher de generelle betingelser og krav i ethvert moderne hospital.

MÅL

Formålet med COLLIN-projektet var at skabe rammer og forudsætninger for bæredygtig grænseoverskridende innovation, som kunne løfte de to regioner til en endnu stærkere position for innovative teknologier i sundhedsvæsenet. Det var målet på sigt at indføre en innovationsafdeling på hospitalet i Kiel, inspireret af den danske afdeling på Odense Universitetshospital.

RESULTATER

Gennem projektet hjalp OUH det tyske hospital UKS-H med at forberede etablering af en central innovationsafdeling, bl.a. gennem studiebesøg i Odense og Kiel og afholdelse af workshops omkring arbejdet med strategisk sundhedsinnovation på hospitaler. Ved projektets afslutning var der endnu ikke etableret en innovationsafdeling på UKS-H, men der blev stadig arbejdet på det i organisationen.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet blev finansieret gennem EU-programmet Interreg 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.

PARTNERE

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel og Odense Universitetshospital.

Rikke Lyngholm Christensen

Rikke Lyngholm Christensen

Daglig leder

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2462 9727
APPFWU02V