Skip til primært indhold

CareWell

Projektet havde fokus på levering af sundhedsydelser og støtte til ældre borgere med komplekse behov for social- og sundhedspleje, og som havde høj risiko for hospitals- eller plejecenterindlæggelse, fordi de havde brug for behandling til adskillige kroniske lidelser.

PROJEKTPERIODE

Start: primo 2014
Slut: ultimo 2016

CareWell benyttede derfor nye IT-løsninger til at forbedre koordinering, kommunikation, monitorering, ‘egen-håndtering’ (self-management) og involvering af pårørende i den løbende behandling og pleje.

De nye løsninger skulle forbedre kommunikation og koordinering mellem sundhedspersonalet i forskellige sektorer og på den måde være med til at skabe bedre sammenhæng i behandlingen for de ældre patienter i deres hjem.

MÅL

Formålet med CareWell-projektet var at skabe løsninger, der ville gøre patienter i stand til at leve et mere selvstændigt liv, giver bedre mulighed for involvering af pårørende, og skaber en mere sammenhængende patientoplevelse for patienter, der modtager pleje fra flere enheder og sektorer.

Løsningerne skulle også sikre bedre udnyttelse af de ressourcer, der bruges på pleje i de involverede sektorer samt sikre bedre samarbejde blandt plejepersonalet.

PARTNERE

Projektets partnere består af seks europæiske regioner.

EKSTERN FINANSIERING

Midler kom fra ICT PSP.

Rikke Lyngholm Christensen

Rikke Lyngholm Christensen

Daglig leder

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2462 9727
APPFWU01V