Skip til primært indhold

BETA.HEALTH har åbnet for nyt call

BETA.HEALTH er åben for fundingansøgninger med frist 1. september 2024.

Den nationale innovationsplatform BETA.HEALTH, som CIMT er en del af, har åbnet op for et nyt call. Denne gang støtter BETA.HEALTH projekter gennem BETA.05-bevillinger på 500.000 DKK og BETA.10-bevillinger på 1.000.000 DKK.

For at kunne søge midlerne kræves det, at projektejer og hovedansøger er ansat på et dansk offentligt sygehus, præhospital eller inden for psykiatrien. I denne runde er der åbnet op for, at industrien kan deltage som ligeværdig partner i projekterne.

BETA.HEALTH vil til dette call prioritere projekter, der adresserer kapacitetsproblemer i sundhedssystemer, tidlig detektion i diagnostik, forudsigelsesmodeller eller digitale arbejdsgange, og personlige løsninger, der passer til hver enkelt patients behov.

Ansøgningen skal skrives på engelsk. Læs mere om guidelines og kriterier til ansøgningen.

Fristen for ansøgninger er 1. september 2024.

APPFWU02V